Închiriere spațiu

Articol evidențiat (marcat ca sticky)

REPREZENTANȚII PRIMĂRIEI IES LA CURĂȚENIE ÎN ORAȘ!

Ieșim la curățenie! Credem că schimbarea imaginii orașului nostru vine prin implicarea fiecăruia dintre noi!

Măsuri pentru combaterea ambroziei

Proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia,