Primarul Municipiului Lugoj ing. Francisc Constantin Boldea intenţionează să promoveze Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului social “Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți ” localitatea Măguri, municipiul Lugoj din cadrul Direcției de asistență socială comunitară Lugoj.
Proiectul de hotărâre împreună cu referatul compartimentului de specialitate se afişează la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, se publică pe site-ul instituţiei și se transmite mass – mediei locale, conform procesului – verbal nr. 59.359 din 24.07. 2017.
Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau reclamaţii cu privire la proiectul de hotărâre mai sus menţionat până la data de 04.08.2017 orele 1200 la Biroul relaţii cu publicul, parter camera 7.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

152

accesări