Primarul Municipiului Lugoj ing. Francisc Constantin Boldea intenţionează să promoveze Proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei părinţilor/reprezentanţilor legali pentru copiii care frecventează creşele din subordinea Direcţiei de asistenţă socială comunitară în anul şcolar 2017 – 2018.
Proiectul de hotărâre împreună cu referatul compartimentului de specialitate se afişează la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, se publică pe site-ul instituţiei și se transmite mass – mediei locale, conform procesului – verbal nr. 59.572 din 25.07.2017.
Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau reclamaţii cu privire la proiectul de hotărâre mai sus menţionat până la data de 06.08.2017 orele 1200 la Biroul relaţii cu publicul, parter camera 7.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

74

accesări