Primăria Municipiului Lugoj aduce la cunostința persoanelor fizice si juridice din Municipiul Lugoj că la inițiativa Primarului, Consiliul Local a aprobat în ședința din 25.02.2016 ,,Procedura de aprobare a facilităților de anulare a majorărilor de întarziere în cota de 70% aferentă obligațiilor fiscale principale restante”.

Procedura are in vedere anularea in cuantum de 70% a majorărilor de întârziere calculate la 30.09.2015 aferente:

-obligațiilor fiscale principale aflate în sold la 30.09.2015;

-obligațiilor de plată principale cu termen de plată până la 30.09.2015 și stinse pana la această dată;

-diferențelor obligațiilor de plată principale,cu termene de plată până la data de 30.09.2015, individualizate prin decizii de impunere emise ca urmare a inspecției fiscale în derulare la data intrarii în vigoare OUG nr.44/2015.

Pentru a beneficia de facilitatea fiscală trebuie îndeplinite următoarele condiții:

-la data de 31.03.2016 să aibă achitate toate obligațiile de plată principale aflate în sold la 30.09.2015, precum și cele cu termene de plată până la 31.03.2016 inclusiv (constând în impozite și taxe locale, precum și alte creanțe care se fac venit la bugetul local, inclusiv amenzile contravenționale);

– la data de 31.03.2016 să aibă achitată cota de 30% din majorările de întârziere aferente obligațiilor de plată principale restante la 30.09.2015 și calculate la această dată;

-la data de 31.03.2016 să aibă achitate toate obligațiile de plată accesorii calculate pentru perioada 01.10.2015-31.03.2016.

Pentru a beneficia de această facilitate contribuabilii persoane fizice și juridice, care îndeplinesc condițiile prezentate, depun o cerere în acest sens la registratura Primăriei, pana la data de 30.06.2016, inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

Cererea va fi soluționată de către Serviciul Impozite si Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Lugoj.

Prof. Ing. Francisc Boldea

Primarul Municipiului Lugoj

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

159

accesări