Primarul Municipiului Lugoj, ing. Francisc Constantin Boldea, intenționează să promoveze Proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de calcul a chiriei pentru locuințele de tip ANL situate pe raza Municipiului Lugoj.

Proiectul de hotărâre împreună cu referatul compartimentului de specialitate se afișează la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, se publică pe site-ul instituției și se transmite mass – mediei locale, conform procesului verbal nr. 79207 din 09.10. 2017.

Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau reclamații cu privire la proiectul de hotărâre mai sus menționat până la data de 20.10.2017, orele 12.00 la Biroul relații cu publicul, parter, camera 7.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

133

accesări