Pentru finanțarea nerambursabilă a activității sportive a cluburilor și asociațiilor sportive în anul 2018, în conformitate cu Regulamentul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Lugoj, pentru activitatea sportivă, în baza Legii nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin HCL nr. 224 /21.12.2017, structurile sportive vor depune până în data de 30.01.2018, dosarul cu documentele prevăzute în art. 13 – 15 din Regulamentul precizat mai sus, privind criteriile și condițiile de eligibilitate pentru structurile sportive, precum și Anexele 2.1.,2.2., 2.3. și 2.4. la Contractul de finanțare și Anexa 3 – Contract de activitate sportiva, dacă este cazul.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

102

accesări