Joi, 25 februarie 2016, de la orele 14.00, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Lugoj se va desfăşura şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal Lugoj.

Pe ordinea de zi a şedinţei sunt înscrise următoarele:

I. Proiecte de hotărâri privind:

1. Stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice instituţionalizate la Căminul pentru persoane vârstnice din cadrul Complexului “Sfântul Nicolae”. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.

2. Acordarea unor facilităţi fiscale pentru majorările de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale restante. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.

3. Aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Municipiul Lugoj, judeţul Timiş, România şi oraşul Veliko Gradiste din Republica Serbia. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.

4. Modificarea componenţei Comisiei de evaluare privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Lugoj, pentru unitățile/lăcașurile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.

5. Înlocuirea unui membru al Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.

6. Aprobarea agendei acţiunilor sportive pe anul 2016, propuse pentru a fi cofinanţate din bugetul local Capitolul 67.02 – “Cultură, recreere şi religie”, Subcapitolul 05.01 “Acţiuni sportive”. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.

II. Rapoarte de activitate:

1. Raportul de activitate pe anul 2015 al dnei consilier local Coțolan Voichița Ofelia.

2. Raportul de activitate pe anul 2015 al Comisiei juridice, de disciplină, muncă, protecţie socială, de apărare a ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi libertăţilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local al Municipiului Lugoj.

3. Raportul de activitate pe anul 2015 al Serviciului Asistență Medicală- Învățământ.

4. Raportul privind activitatea Direcției Poliția Locală Lugoj în perioada 01.01.2015 – 31.12.2015.

5. Raportul privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II al anului 2015 .

6. Raportul de activitate pe anul 2015 privind liberul acces la informațiile de interes public Legea nr. 544/2001.

7. Raportul privind activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul II 2015.

8. Raportul privind situația implementării procedurii disciplinare pe anul 2015.

9. Raportul de activitate pe anul 2015, referitor la activitatea desfășurată în scopul analizării cererilor depuse la Primăria Municipiului Lugoj, de atribuire în folosință gratuită a unor terenuri, în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală.

III. Probleme ale Comisiilor de specialitate.

IV. Diverse.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

187

accesări