Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Municipiul Lugoj, P-ţa Victoriei nr.4, jud. Timiş, telefon/fax 0256/352240/0256/350393, int. 261, anunță toţi crescătorii de animale cu domiciliul pe raza administrativ teritorială a Municipiului Lugoj, organizarea prin ATRIBUIRE DIRECTĂ a suprafeţelor de pajişti din extravilan aflate în domeniul privat al Municipiului Lugoj a trupurilor de pășune comunală disponibilă pe localitatea Lugoj, Tapia și Măguri, în vederea desfășurării activității de pășunat.

Terenul în suprafață totală de 630,5276 ha, având categoria de folosință „pajiști” aparținând domeniului privat al Municipiului Lugoj cu situare administrativă astfel:

– 267,3921 ha pășune situată pe teritoriul localității Lugoj

– 301,7125 ha pășune situată pe teritoriul localității Tapia

– 61,4230 ha pășune situată pe teritoriul localității Măguri

Condiții:

– Persoană fizică, juridică, asociații de profil, cu domiciliul stabil pe raza teritorial administrativă a Municipiului Lugoj, având animale înscrise în RNE și care să respecte cel puțin încărcătura minimă de 0,3 UVM/HA în toate zilele perioadei de pășunat, pentru suprafețele de pajiști disponibile.

– Persoanele interesate depun o cerere până la data de 10.04.2018 pentru închiriere, însoțită de o copie a buletinului de identitate și o adeverință de la medicului veterinar prin care să facă dovada înregistrării animalelor în baza națională de date; precum şi numărul de animale deţinute pe categorii de vârstă.

– Să facă dovada, dacă este cazul, a asocierii cu alte structuri de profil în vederea subvențiilor.

– Informații suplimentare se pot obține de la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Birou Agricol, Cadastru, et. 2, cam. 215.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

123

accesări