În cadrul PNCCF, ANCPI colectează direct / indirect și prelucrează prin intermediul executanților lucrărilor de înregistrare sistematică, date cu caracter personal furnizate de deținători în scopul înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Informațiile cu privire la imobile și proprietari, posesori, alți deținători legali, obținute ca urmare a realizării lucrărilor de înregistrare sistematică, sunt aduse la cunoștința publică, în condițiile legii.

Autoritățile și persoanele implicate în derularea activităților de înregistrare sistematică a imobilelor, în cadrul PNCCF 2015-2023, sunt obligate să respecte prevederile Legii nr. 677 / 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

163

accesări