Primăria Municipiului Lugoj informează agenţii economici cu obiectul de activitate de tip bar (grupa CAEN 563), restaurant (grupa CAEN 561), sau alte activităţi recreative şi distractive (grupa CAEN 932), că pentru emiterea/vizarea autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pentru anul 2016, vor depune la Primăria Lugoj, cam 112, următoarele documente (conform HCL nr. 129 din 28.12.2015):

– Cerere;

– Autorizaţia (original);

– Certificat de înmatriculare;

– Act constitutiv (Statut);

– Certificat constatator pentru sediu şi punct de lucru;

– Actul deţinerii legale a spaţiului;

– Schiţă privind suprafaţa de vânzare;

– Document eliberat de ISU privind securitatea la incendiu – Autorizaţie conform H.G. nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, modifică, sau negaţie;

– Extrasul C.F. din care să rezulte că destinaţia spaţiului corespunde cu activitatea propusă;

– Planul de situaţie cu încadrarea în zonă a imobilului în care se desfăşoară exerciţiul comercial

– Releveul spaţiului pentru agenţii economici al căror obiect de activitate este alimentaţia publică de tip bar, restaurant, alte activităţi recreative şi distractive;

– Declaraţie pe proprie răspundere conform H.G. nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică neincluse în structurile de primire turistice;

– Declaraţie pe proprie răspundere conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, modificată şi completată;

Termenul de vizare a autorizaţiei pentru anul 2016 a fost prorogat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lugoj cu nr. 51/ 31.03.2016, până la 30.09.2016. Nevizarea autorizaţiei se sancţionează cu amendă şi suspendarea activităţii.

În cazul în care unitatea a fost închisă, se vor aduce acte din care să rezulte acest lucru (hotărârea adunării generale precum şi acte doveditoare de la Oficiul Registrului Comerţului).

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

131

accesări