Joi, 31 ianuarie 2019, de la orele 14.00, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Lugoj se va desfăşura şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal Lugoj cu următoarea ordine de zi:

I. Proiecte de hotărâri:

1. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Construire hală depozitare cu birouri în regim P+E parțial, stație de betoane, anexe, împrejmuire și puț forat”, municipiul Lugoj, județul Timiș. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;

2. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Dezvoltare zonă locuințe cu funcțiuni complementare și zonă locuințe colective”, municipiul Lugoj, județul Timiș. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;

3. Aprobarea Studiului de Fezabilitate, indicatorii tehnico – economici și Devizul general pentru obiectivul de investiții “Zonă extindere sat Tapia – rețea alimentare energie electrică”. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;

4. Rectificarea unei suprafeţe de teren, proprietate privată, situat în Municipiul Lugoj, str. Episcop Dr. I. Bălan nr. 40, înscris în C.F. nr. 406790 Municipiul Lugoj nr. top. 235 – 236/a/1, 235 – 236/a/4. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;

5. Aprobarea vânzării către domnul Iechimovici – Demenescu Ionuț Radian a terenului concesionat în suprafaţă de 403 m.p., situat în Municipiul Lugoj, str. Timișorii nr. 126, Zona PUZ MAN, înscris în C.F. Nr. 406416 Municipiul Lugoj, Nr. cadastral 406416. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;

6. Aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Lugoj, pentru anul şcolar 2019 – 2020. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;

7. Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 224 din 27.12.2018. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;

8. Aprobarea statului de funcţii și organigramei Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidenţa Persoanelor Municipiului Lugoj, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;

9. Aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport rutier S.C. „LIVIO DARIO” S.R.L.Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.

II. Probleme ale Comisiilor de specialitate .

III. Diverse .

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

161

accesări