Primăria Municipiului Lugoj informează agenţii economici care desfăşoară la punctele de lucru situate în Municipiul Lugoj, exerciţii comerciale, în conformitate cu Legea 650/2002, că până la data de 30.09.2016, se vizează toate acordurile de funcţionare eliberate anterior. Pentru vizare se vor prezenta următoarele documente conform HCL nr. 128 din 28.12.2015:

– Certificat de înmatriculare;

– Act constitutiv (Statut);

– Certificat constatator pentru sediu şi punct de lucru;

– Extras C.F. din care să rezulte că destinaţia spaţiului corespunde cu activitatea propusă;

– Actul deţinerii legale a spaţiului;

– Document eliberat de ISU privind securitatea la incendiu – Autorizaţie conform H.G. nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii si amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, modifică, sau negaţie;

– Planul de situaţie cu încadrarea în zonă a imobilului în care se desfăşoară exerciţiul comercial;

– Declaraţie pe proprie răspundere conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, modificată şi completată.

Termenul de vizare a acordurilor de funcţionare a fost prorogat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lugoj cu nr. 52/ 31.03.2016, până la 30.09.2016.

Neavizarea acordurilor de funcţionare se sancţionează cu amendă şi suspendarea activităţii.

În cazul în care unitatea a fost închisă, se vor aduce acte din care să rezulte acest lucru.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

100

accesări