1. Primăria Municipiului Lugoj, p-ţa Victoriei, nr.4, cod poştal 305500, judeţ Timiş, cod fiscal: 4527381 , telefon 0256352240, fax 0256350393, E-mail: contact@primarialugoj.ro, organizează licitaţie pentru închirierea a 5 căsuţe din lemn, în suprafaţă utilă de 6 m.p./căsuţă, amplasate în municipiul Lugoj, P-ţa I.C. Drăgan Lugoj, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ şi de alimentaţie publică pentru Târgul de Crăciun, conform H.C.L. nr. 159/26.09.2019 şi O.U.G. nr. 57/2019.

2. Lista cu situaţia spaţiilor comerciale ce urmează a fi scoase la licitaţie poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Lugoj.

3. Licitaţia publică va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, p-ţa Victoriei, nr.4, judeţ Timiş, la data de 28.11.2019, ora 10.00.

4. Informații privind documentația de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini.

5. Documentaţia de atribuire aferentă fiecărei căsuţe, se poate obţine printr-o cerere scrisă sau direct de la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, p-ţa Victoriei, nr.4, judeţ Timiş, Birou autorizaţii, liberă iniţiativă, comercial, contracte, camera 112, începănd cu data de 08.11.2019, zilnic între orele 9.00-15.00.

6. Contravaloarea documentaţiei de atribuire este de 30 de lei + TVA, iar suma se achită în numerar, la casieria Primăriei Municipiului Lugoj (P-ţa Victoriei nr.4), sau prin virament, cu ordin de plată în contul nr. RO79TREZ6235006XXX000071 deschis la Trezoreria Mun. Lugoj, CUI 4527381.

7. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 25.11.2019, ora 10.00.

8. Oferta aferentă fiecărui spaţiu va fi depusă într-un singur exemplar original, însoţită de garanţia de participare până cel târziu în data de 27.11.2019, ora 10.00, la registratura Primăriei Municipiului Lugoj, p-ţa Victoriei, nr.4, judeţ Timiş, cam.7.

9. Cuantumul garanţiei de participare este echivalentul a 2 chirii lunare, valoare calculată raportat la preţul minim de la care porneşte licitaţia pentru chirie/mp./lună fără TVA x suprafaţa căsuţei.

10. Orice contestaţii formulate împotriva actelor premergătoare încheierii contractului de închiriere se înregistrează la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, p-ţa Victoriei, nr.4, judeţ Timiş, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea acestora, iar acţiunile formulate împotriva deciziei comisiei de soluţionare a contestaţiilor se vor înregistra la Tribunalul Timiş, Piaţa Tepeş Vodă nr. 2, etajul I, Timişoara,Judeţul Timiş, Cod poştal 300055, adresă e-mail tr-timis-reg@just.ro, telefon 0256.498.054, fax 0256.221.990, în termen de 6 luni de la comunicarea deciziei.

11. Prezentul anunţ de licitaţie a fost transmis în data de 06.11.2019 spre publicare, în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie locală, precum si pe pagina de internet www.primarialugoj.ro.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

187

accesări