Primăria Municipiului Lugoj informează cetățenii că asociația GAL Strategie, Responsabilitate, Comunitate pentru Municipiul Lugoj lansează primul apel de fișe de proiecte pe POR (Programul Operațional Regional).

  Apelul vizează dezvoltarea infrastructurii educaționale prin reabilitare / modernizare / dotare unități de învățământ preuniversitar (creșe, grădinițe, școli primare, școli gimnaziale) din cele 3 zone urbane marginalizate (ZUM-uri) care au fost identificate în cadrul proiectului: Dezvoltare locala plasata in responsabilitatea comunitatii din Muncipiul Lugoj, printr-o abordare integrata si multisectoriala – STRICT – Strategie ResponsabIlitate ComuniTate, proiect câștigat de municipalitate la finele anului 2018.

În cadrul apelului pot solicita finanțare:

95

accesări