Societatea Nationala de Cruce Roșie din România, în calitate de solicitant și partenerul Asociația pentru Dezvoltare Comunitară și Servicii Sociale implementeaza proiectul cu titlul “ARGUS –sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si Centru”, cu codul SMIS 2014+ 128025, proiect cofinanțat prin Axa prioritară 4. Incluziune socială și combaterea sărăciei, Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei si a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investitiții 9v: Promovarea anteprenoriatului social‚ și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, O. S. 4.16: Consolidarea capacității intreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.

Proiectul “ARGUS – sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si Centru” se derulează în perioada 02 septembrie 2019 – 31 august 2022 și are ca obiectiv general dezvoltarea și consolidarea, în mediul urban și rural, a 21 de structuri de economie socială capabile sa se auto-susțină, în cadrul carora se vor crea 105 locuri de muncă, în vederea combaterii sărăciei prin integrarea pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile și dezvoltarea serviciilor locale. Prin proiect se urmareste astfel stimularea și încurajarea spiritului antreprenorial, dar și dezvoltarea economiei sociale in regiunile Nord-Vest, Vest si Centru. Valoarea proiectului este de 13.790.787,89 lei, 100% finantare nerambursabila prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

                                                

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

79

accesări