Joi, 26 martie 2020, de la orele 14.00, la Teatrul Municipal „Traian Grozăvescu” Lugoj se va desfăşura şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal Lugoj cu următoarea ordine de zi:

I. Proiectele de hotărâri privind:

  1. Aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Serviciul Salubrizare al Municipiului Lugoj din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj a unei autospeciale pentru stingerea incendiilor IFA. Inițiator: Primarul Municipiului Lugoj;

  2. Aprobarea agendei manifestărilor culturale din anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul Municipiului Lugoj;

  3. Aprobarea acordării normei de hrană pentru personalul în activitate din cadrul Direcţiei Poliţia Locală Lugoj. Inițiator: Primarul Municipiului Lugoj;

  4. Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Casei de Cultură a Municipiului Lugoj, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj. Inițiator: Primarul Municipiului Lugoj;

  5. Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 169 din 03.10.2019 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al Statului Român și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Lugoj, județul Timiș a unei părți din imobilul 1252 situat în municipiul Lugoj. Inițiator: Primarul Municipiului Lugoj;

  6. Aprobarea vânzării către domnul Holodneac Adrian Marius a terenului concesionat în suprafaţă de 411 m.p., situat în Municipiul Lugoj, str. Timișorii nr. 126, înscris în C.F. Nr. 406426 Municipiul Lugoj, Nr. cadastral 406426. Inițiator: Primarul Municipiului Lugoj;

  7. Aprobarea vânzării către domnul Popescu Dan – Alexandru a terenului concesionat, în suprafaţă de 350 m.p., situat în Municipiul Lugoj, str. G.A. Petculescu nr. 29, înscris în C.F. Nr. 405941 Municipiul Lugoj ( Nr. CF vechi: 9532), Nr. cadastral 405941 ( Nr. topografic: 9027/118). Inițiator: Primarul Municipiului Lugoj;

  8. Aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestriul IV al anului 2019.

  9. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Realizare spații servicii compus din: spații cazare, restaurant, parcare, locuri de joacă pentru copii, spații verzi”, municipiul Lugoj, județul Timiș, str. Caransebeșului FN. Inițiator: Primarul Municipiului Lugoj;

  10. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Lotizare pentru locuințe și funcțiuni complementare”, municipiul Lugoj, județul Timiș. Inițiator: Primarul Municipiului Lugoj;

II. Raportul de activitate pe anul 2019 al domnului Primar, prof. ing. Francisc Constantin Boldea.

III. Probleme ale Comisiilor de specialitate.

IV. Diverse.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

122

accesări