Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, de:

‐Șef birou, clasa I, gradul II – Biroul investiții, Direcția tehnică

‐Șef birou, clasa I, gradul II – Biroul agricol cadastru, Direcția administrație publică locală.

Concursul este organizat în baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Durata normală a timpului de lucru pentru cele două funcții publice vacante este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână.

Proba scrisă se va desfășura în data de 08 aprilie 2021 ora 11:00, iar proba de interviu se va desfășura în data de 14 aprilie ora 11:00, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei nr. 4.

Condiții de participare:

‐candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice de studii de specialitate:

‐studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura științe inginerești, sau studii universitare de scurtă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura științe inginerești și master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare ‐ pentru funcția publică de conducere de Șef birou la Biroul investiții, Direcția tehnică;

‐studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul inginerie geodezică, sau studii universitare de scurtă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul inginerie geodezică și master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare ‐ pentru funcția publică de conducere de Șef birou la Biroul agricol cadastru, Direcția administrație publică locală;

‐cerințe specifice: certificat de autorizare în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României ‐ categoria A sau categoria B, obținut conform prevederilor Ordinului nr.107/2010 al A.N.C.P.I. ‐ pentru funcția publică de conducere de Șef birou ‐ Biroul agricol cadastru, Direcția administrație publică locală;

‐minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcțiilor publice de conducere;

Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr.4, Birou relații cu publicul, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.

Observații suplimentare: Persoană de contact ‐ Loredana Dărăbanț, Șef birou, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393.”

Comentarii

0

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

5

accesări

Font Resize
Contrast