Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul Compartimentului urbanism și amenajarea patrimoniului, Direcția urbanism-patrimoniu, după cum urmează:

‐ Inspector, clasa I, grad profesional superior

‐ Inspector, clasa I, grad profesional asistent

Concursul este organizat în baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Durata normală a timpului de lucru pentru cele două funcții publice vacante este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână.

Proba scrisă se va desfășura în data de 10 mai 2021 ora 11:00, iar proba de interviu se va desfășura în data de 13 mai ora 11:00, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei nr. 4.

Condiții de participare:

‐ candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

‐ condiții de studii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau inginerie civilă și instalații;

‐ minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de Inspector, grad profesional superior;

‐ minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de Inspector, grad profesional asistent.

Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 22 martie ‐ 12 aprilie 2021

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr.4, Birou relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.

Observații suplimentare: persoană de contact ‐ Loredana Dărăbanț, Șef birou.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

140

accesări