Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă de Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment licitații și achiziții publice, Direcția tehnică, din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, concursul este organizat în baza excepției prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Durata normală a timpului de lucru pentru funcția publică vacantă este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână.

Proba scrisă se va desfășura în data de 31 mai 2021 ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei nr. 4.

Condiții de participare:

– candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

– condiții specifice de studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 29 aprilie – 18 mai 2021.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr.4, Birou relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro. ”

Observații suplimentare: persoană de contact – Loredana Dărăbanț, Șef birou.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

135

accesări