În deschiderea conferinței, primarul Francisc Boldea s-a referit la greva generală din cadrul Primăriei Municipiului Lugoj. Astăzi, 12 iulie 2016, o parte din angajaţii administraţiei publice locale sunt în grevă generală. Astfel, în aparatul de specialitate al primarului din 269 angajaţi, 44 sunt în grevă, iar la DASC Lugoj din 86 de angajaţi, 19 sunt în grevă. „Am transmis Biroului Resurse Umane lista cu persoanele aflate în grevă deoarece acestea nu pot fi remunerate pe perioada grevei. Având în vedere numărul mic de funcţionari în grevă, vă asigur că activitatea primăriei nu a avut de suferit,” a declarat edilul şef.

**********************************************

În continuare, domnul primar a vorbit despre întâlnirea avută cu domnul director general Stanciu Pompiliu de la Aviaţia Utilitară SA Timişoara în vederea realizării unei campanii de dezinsecţie în oraş. Se va folosi un avion care va pulveriza deasupra oraşului 4 tone de soluţie, pe o suprafaţă de 1.500 – 1.700 ha.

Suma alocată pentru această acţiune este de 60.000 lei și va fi folosită pentru achiziţionarea substanţei active și pentru cheltuielile privind zborul.

Avionul va decola de pe Câmpia Libertăţii şi va efectua 6 zboruri dimineaţa între orele 06.00 – 10.00, pentru a limita mortalitatea albinelor. „Vom anunţa în timp util în presa locală data când această dezinsecţie va fi făcută. Dorim să nu depăşim ziua de 31 iulie pentru a realiza această acţiune,” a declarat primarul Francisc Boldea.

**********************************************

Joi, 14 iulie, la orele 14.00 va avea loc prima şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Lugoj.

Având în vedere demisiile consilierilor Gheorghe Bologa şi Cristian Oros, vor intra în Consiliul Local următorii aflaţi pe listă şi anume domnul Gheorghe Ban şi doamna Oana Tyukodi. Pe ordinea de zi se află şi o rectificare pozitivă a bugetului local de 3,2 milioane lei, precum şi constituirea de comisii și desemnarea de membri în consiliile de administraţie.

**********************************************

Următorul subiect abordat s-a referit la colaborarea cu asociaţiile de proprietari, în vederea demarării unui program de reabilitare termică a blocurilor din municipiul Lugoj, conform Strategiei de dezvoltare a oraşului şi Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Proritatea 3.1, Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale. Acest proiect va fi dezbătut cu asociaţiile de proprietari şi în luna august va fi propus spre dezbatere şi Consiliului Local. Conform Ghidului de finanţare, accesarea fondurilor se face de către administraţiile locale în parteneriat cu asociaţiile de proprietari. Contribuţia financiară este împărţită astfel: 15% administraţia locală, 25% asociaţiile de proprietari şi 60% de la Uniunea Europeană. În prima fază, primăria va prelua cei 25% pe care îi va recupera ulterior de la proprietari. Este obligatorie participarea asociaţiei de proprietari, fără aceasta accesarea fondurilor nu poate fi făcută.

„Am defalcat acest proiect în 6 etape:

1. Asociaţiile predau la primărie tabelul nominal cu proprietarii şi problemele acestora (veterani de război, persoane cu handicap sau care au venitul mediu net lunar pe membru de familie mai mic decât câştigul salarial mediu net pe economie). Tot în această etapă se va prezenta hotărârea Adunării generale a asociaţiei de proprietari (aprobată de minim 2/3 din membri privind participarea la acest program);

2. Primăria analizează şi selectează documentaţiile primite în funcţie de îndeplinirea criteriilor din Ghidul de finanţare;

3. Primăria întocmeşte documentaţia tehnică necesară reabilitării termice a clădirilor;

4. Primăria întocmeşte dosarul şi cererea de finanţare la care se ataşează şi hotărârea adunării generale a asociaţiei de proprietari prin care se dă acordul cu privire la conţinutul documentaţiei tehnice realizate. Totodată, se semnează contractul dintre primărie şi asociaţie privind derularea investiţiei şi a cheltuielilor aferente;

5. Primăria depune proiectul de finanţare la ADR Vest din Timişoara;

6. Dacă proiectul se aprobă, va fi semnat contractul de finanţare, după care urmează implementarea proiectului.

Momentan este singura modalitate de a ajuta asociaţiile de proprietari şi în acest sens voi discuta vineri, 15 iulie cu aceștia ocazie cu care sper să îi conving să participăm la acest program pentru a reduce astfel cheltuielile cu încălzirea, electricitatea, precum şi cheltuielile indirecte. Proiectele vor conţine reabilitarea termică a anvelopei, repararea/construirea acoperişului, înlocuirea circuitelor electrice pe casa scărilor, etc şi va avea un impact mare asupra populaţiei oraşului.” a declarat primarul Francisc Boldea.

**********************************************

În perioada 30 iulie – 13 august 2016, Primăria Municipiului Lugoj, Casa de Cultură a Municipiului Lugoj în colaborare cu Asociația Culturală Enthousiasmos reprezentată de Aura Twarowska – președinte şi Simona Avram – vicepreședinte organizează Festivalul Internațional Lugoj Clasic, ediția I.

La festival sunt invitați artiști de prestigiu din ţară şi de peste hotare: Maia Morgenstern, Virgil Ogăşanu, instrumentiştii Silviana Cârdu, Andreea Chira şi Adrian Gaşpar, soliştii de operă Aura Avram Twarowska şi Liviu Indricău. Vor avea expoziții Silviu Orăviţan, Petru Galiş, Constantin Răducan, Viorel Toma și Flora Răducan.

**********************************************

În încheiere, primarul Francisc Boldea a prezentat pe scurt câteva ştiri de interes edilitar:

– A fost terminată asfaltarea pe strada Bela Bartok și sperăm ca săptămâna viitoare să se finalizeze lucrările pe strada D. Bolintineanu;

– Au fost finalizate lucrările la trotuarele pe străzile Neculuţă şi Garoafelor şi continuă lucrările pe străzile Avram Iancu, Ardealului, Trandafirilor și Decebal;

– Săptămâna viitoare se va turna al doilea strat de asfalt pe strada Plopilor;

– Aşteptăm avizul de mediu pentru a demara lucrările la parcările din Cotu Mic și Timișorii 110 precum și pentru amenajarea pieței Obor și pentru asfaltări în Tapia și Armădia;

– Am solicitat SC Meridian 22 Lugoj înfiinţarea unui nou sector pentru îngrijirea spaţiilor verzi, aşa cum este deja înfiinţat la SC Salprest SA, pentru a face față astfel la cositul ierbii din oraș;

– Am hotărât alocarea normei de hrană pentru Poliţia Locală până la sfârşitul anului, cu speraţa că activitatea acestora se va îmbunătăţi.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

153

accesări