În ultimii ani municipalitatea a depus importante eforturi pentru a transforma Parcul Prefecturii într-un spaþiu civilizat. S-a acþionat în mai multe direcții. Au fost dalate aleile în totalitate, a fost instalat mobilier urban, respectiv bãnci ºi coºuri de gunoi. Au fost instalate jocuri pentru copii și a fost modernizat terenul cu gazon sintetic din parc.

Toate aceste eforturi sunt însã afectate de prezenþa în numãr foarte mare a ciorilor în arborii înalþi din parc, din cauza cãrora este extrem dificil de pãstrat curãþenia în zonã.

De-a lungul timpului au fost încercate diverse metode de înlãturare a pãsãrilor. Într-o primã fazã au fost distruse cuiburile cu jet de apã într-o acþiune efectuatã în colaborare cu Meridian 22. Activitatea s-a desfãºurat însã foarte anevoios ºi nu au putut fi înlãturate cuiburile în totalitate. Numãrul ciorilor s-a diminuat o perioadã apoi au apãrut din nou cuiburi. Odatã cu primirea ca donaþie din partea oraºului Jena a unei autospeciale dotate cu scarã pentru intervenþii la înãlþimi de pânã la 30 m, în aprilie 2015, în colaborare cu Secția de pompieri, au fost înlãturate în totalitate cuiburile de ciori din parc, într-o acþiune în care primãria a colaborat cu Secþia de Pompieri. Din nou ciorile au fost înlãturate însã, dupã câteva luni au revenit.

Analizând aceste acțiuni și eficiența lor diminuatã mult în timp, administrația are în vedere punerea în practicã a altor metode care sã ducã la înlãturarea ciorilor din parc și implicit transformarea parcului într-un spațiu curat și civilizat.

Astfel în perioada urmãtoare vor avea loc activitãți de toaletare a unei pãrți de arbori combinatã cu distrugerea tuturor cuiburilor de ciori. Acțiunea va fi completatã de îmbrãcarea unor arbori în plase care sã împiedice pãtrunderea ciorilor.

Pentru a spori șansele de reușitã în acest demers municipalitatea va achiziționa și instala pe clãdirea primãriei un dispozitiv electronic profesional care va emite semnale acustice împotriva pãsãrilor.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

117

accesări