În perioada 27 iunie – 3 august 2016 au fost distribuite pachete alimentare în cadrul POAD 2015/2016 pentru aproximativ 2.132 de beneficiari din categoriile de persoane considerate defavorizate, în conformitate cu preverile H.G. 799/ 2014 (beneficiari venit minim garantat, beneficiari alocație pentru susținerea familiei, pensionari cu pensie de pana la 450 lei inclusiv, șomeri neindemnizabili și șomeri indemnizați cu venit de pânã la 450 lei lunar, inclusiv, persoane cu handicap grav și accentuat). La nivelul municipiului Lugoj sunt pe listele inițiale aproximativ 2.750 de persoane îndreptãțite sã beneficieze de ajutoarele alimentare – procentul celor care au ridicat pânã în prezent alimentele de la Uniunea Europeana fiind de 77,5%. Pentru locuitorii municipiului Lugoj și satele aparținãtoare, Tapia și Mãguri, au fost alocate de cãtre Ministerul Fondurilor Europene prin Instituția Prefectului – Județul Timiș un numãr de 6.850 de pachete alimentare. Reamintim persoanelor îndreptãțite sã primeascã alimente în cadrul POAD cã trebuie sã se prezinte personal sã-și ridice pachetele alimentare în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din H.G. 799/ 2014, iar pentru persoanele netransportabile Primãria Municipiului Lugoj, prin Direcția de Asistențã Socialã Comunitarã vor asigura livrarea ajutoarelor, la sesizarea unui membru al familiei sau a unei terțe persoane, coform art. 5 alin. (2) din H.G. 799/ 2014. Conform aceluiași act normativ, la art. 4 alin. (6) se stipuleazã: “persoanele care la data distribuției ajutoarelor alimentare se aflã în perioada de satisfacere a stagiului militar, executã pedepse privative de libertate, au domiciliul sau reședința în strãinatate sau beneficiazã de îngrijire în servicii sociale în regim rezidențtial, publice sau private, nu beneficiazã de ajutoare alimentare distribuite în cadrul POAD. Orarul dupã care se face distribuirea alimentelor, în perioada 8 – 31 august 2016 va fi în zilele de marți și miercuri între orele 900 – 1200, la sediul fostului magazin Bumbacul situat pe strada Siretului la nr. 1. Beneficiarii sunt rugați sã aiba asupra lor cartea/ buletinul de identitate în copie și original (în termen) și dupa caz: copie certificat încadrare în grad de handicap (în cazul persoanelor cu dizabilitãți gradul I si II), copie cupon pensie (în cazul pensionarilor cu pensie sau pensii cumulate pana la 450 lei inclusiv), copie talon indemnizație somaj (în cazul șomerilor indemnizați pânã la nivelul de 450 lei inclusiv), copie carnet șomer vizat la zi (în cazul șomerilor neindemnizabili).

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

164

accesări