Principalul subiect abordat în conferința de presã de cãtre primarul Francisc Boldea l-a reprezentat întâlnirea pe care a avut-o în cursul zilei de astãzi la C.N.A.D.R. Timișoara în legaturã cu rezolvarea situației privind intersecția drumului spre Tapia, Mãguri cu centura ocolitoare a Municipiului Lugoj. La discuții au participat reprezentanți de la Direcția Tehnicã și de la biroul de Urbanism din cadrul Primãriei Municipiului Lugoj, doi reprezentanți ai Poliției Județene Timiș, administratorul firmei Hella și directorul regional al CNADR, ing. Horațiu Simion. În urma discuțiilor s-a cãzut de acord asupra implementãrii a douã soluții tehnice care sã conducã la siguranța circulației autovehiculelor și pietonilor în zonã fãrã a împiedica fluența circulației rutiere. „În prima fazã, în cel mai scurt timp se va realiza un sistem modern de semaforizare inteligentã a intersecției care sã permitã circulația în siguranțã atât a pietonilor cât și a autovehiculelor. Costurile au fost estimate la circa 40.000 de euro. C.N.A.D.R. va contribui cu proiectul, firmele din zonã respectiv Hella și Autoliv vor contribui și ele iar Primãria Municipiului Lugoj va suporta costurile cu energia electricã, cu mentenanța, cu o parte din lucrare și cu realizarea trotuarului pentru circulația pietonilor cãtre zona industrialã. Semaforizarea inteligentã va fi o soluție temporarã și va funcționa pe parcursul implementãrii soluției tehnice definitive, respectiv realizarea în intersecție a unui sens giratoriu de formã ovoidã. Costurile totale estimate pentru sensul giratoriu sunt de circa 400.000 Euro inclusiv TVA, fiind suportate de cãtre C.N.A.D.R, proprietarul drumului, lucrarea urmând sã se desfãșoare pe parcursul unui an de zile. În discuții a fost pusã și o variantã de sens giratoriu rotund dar acesta presupunea o suprafațã mai mare și implicit exproprieri care ar fi prelungit foarte mult durata de realizare și în consecințã aceastã soluție a fost exclusã, alegându-se forma ovoidã a sensului giratoriu.” a declarat primarul Francisc Boldea.

**********************************************

În continuare, ºeful executivului s-a referit la programul de sprijinire a eficienței energetice a blocurilor. „Pentru o informare corectã și obiectivã în legãturã cu activitãțile întreprinse pentru solicitarea finanțãrii în cadrul Programului Operaþional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritarã 3 – Sprijinirea tranziției cãtre o economie cu emisii scãzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionãrii inteligente a energiei și a utilizãrii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clãdirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaþiunea A Clãdiri rezidenþiale, doresc sa aduc la cunoștința cetãțenilor urmãtoarele:

Primãria Municipiului Lugoj a transmis încã din luna martie 2016 Federației Asociațiilor de Proprietari o solicitare privind comunicarea blocurilor care îndeplinesc condițiile pentru putea fi incluse în acest program. Tot în aceastã direcție, în luna iulie a acestui an am propus un Proiect de Colaborare prin care am solicitat Asociațiilor de proprietari interesate sã depunã la Primãrie documentele necesare în vederea accesãrii fondurilor europene, documente mentionate clar in Proiectul de colaborare.

Abia de la sfârșitul lunii august au început sa fie trimise documente din partea Asociațiilor de Proprietari, pânã în a doua parte a lunii septembrie fiind depuse la sediul instituției documente de la 141 de blocuri de locuințe. Documentele au fost analizate și pentru o primã fazã au fost selectate blocurile care îndeplineau cel mai bine criteriile pentru o eventualã finanțare (un numãr de 87 blocuri).

Documentele transmise erau însã incomplete de aceea Primãria Municipiului Lugoj a adresat Asociațiilor de Proprietari din care fac parte imobilele selectate solicitarea de a transmite și celelalte documente. Aceste documente nu sunt pretențiile Primariei Municipiului Lugoj, cum a fost transmis distorsionat de catre anumiți reprezentanți ai asociațiilor catre locatari, ele reprezintã solicitãrile obligatorii din ghidul de finantare emis de cãtre Ministerul Dezvoltãrii Regionale și Administrației Publice, respectiv conditiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. Por/2016/3/3.1/a/1. Dacã Asociațiile de Proprietari nu vor reuși sã obținã aceste documente, atunci cererea de finanțare nu va avea toate elementele obligatorii și va fi respinsa ca neconformã, eforturile administrației de realizare a documentațiilor tehnice devenind inutile.

De aceea, pe aceastã cale, facem un apel la locatarii din imobilele selectate sã manifeste înțelegere și receptivitate și sã acorde sprijin Asociațiilor de proprietari în obținerea documentelor în cauzã pentru a nu se irosi posibilitatea accesãrii finanțãrii.” a precizat edilul șef.

**********************************************

Primarul Municipiului Lugoj, ing. Francisc Constantin Boldea, intenþioneazã sã promoveze Proiectul de hotârãre privind avizarea taxelor ºi tarifelor practicate de unitãþile învãþãmântului preuniversitar de stat, pentru anul ºcolar 2016 – 2017.

Proiectul de hotãrâre împreunã cu referatul compartimentului de specialitate ºi Studiul de impact se afiºeazã la sediul Primãriei Municipiului Lugoj ºi se publicã pe site-ul instituþiei, conform procesului – verbal nr. 73.611 din 30.09.2016.

Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau reclamaþii cu privire la proiectul de hotãrâre mai sus menþionat pânã la data de 27.10.2016, orele 1200 la Biroul relaþii cu publicul, parter, camera 7.

**********************************************

Pe parcursul conferinței primarul Francisc Boldea a prezentat pe scurt mai multe ºtiri de interes edilitar:

• În perioada 14-16 octombrie în Municipiul Lugoj se va desfãșura Festivalul „Serbãrile Toamnei”. Zilele de vineri și duminicã vor fi dedicate folclorului fiind invitați îndragiți soliști de muzicã popularã iar ziua de sâmbãtã, muzicii pop-rock, cap de afiș fiind renumita trupã Compact. Evenimentul se desfãșoarã fãrã bani publici, municipalitatea asigurând curãțenia și dirijarea traficului rutier în zonã.

• În data de 13 octombrie va avea loc o ședințã extraordinarã a Consiliului Local al Municipiului Lugoj având pe ordinea de zi o rectificare pozitivã a bugetului local.

• Ca urmare a relației de parteneriat cu orașul Nisporeni din Republica Moldova, 5 studenți din orașul înfrãțit vor studia la Universitatea Europeanã Drãgan. Primãria Municipiului Lugoj va suporta cheltuielile cu masa studenților iar cazarea acestora este asiguratã de cãtre Universitate care suportã și taxele școlare.

• Municipalitatea intenționeazã sã achiziționeze o mașinã pentru trasarea marcajelor rutiere.

• Pe parcursul anului viitor se va pune accentul pe curãțenia și înfrumusețarea orașului, îmbunãtãțindu-se concepția de design privind parcurile, aleile și spațiile verzi din municipiu. În acest sens administrația va avea în vedere și experința în domeniu a celor douã orașe din Ungaria cu care Municipiul Lugoj este înfrãțit, respectiv Mako și Szekszard.

• Se va achiziționa un autoturism marca Duster care va intra în dotarea Poliției Locale Lugoj.

• Au fost asigurate lemnele pentru încãlzirea tuturor unitãților de învãțãmânt din oraș care utilizeazã acest tip de combustibil.

• În data de 16 octombrie se vor închide cele 2 Orãșele ale Copiilor din municipiu, urmând ca în luna noiembrie sã înceapã pregãtirile pentru montarea patinoarului în Parcul George Enescu.

• În cele 4 padocuri ale adãpostului de câini mai sunt în prezent un numãr de 58 de câini.

• Pe strãzile Grigore Ureche și Honoriciului a fost turnat al doilea strat de asfalt urmând ca în perioada urmãtoare stratul de uzurã sã fie turnat și pe strazile Lalelelor și Rozelor.

• În aceastã sãptãmânã are loc evaluarea în cadrul licitației pentru execuția lucrãrilor de asfaltare a drumurilor 1 și 2 din noul cartier MAN.

• În luna noiembrie se va da în folosințã stația de epurare a orașului.

**********************************************

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

156

accesări