Primul subiect abordat în conferința de presã de cãtre primarul Francisc Boldea l-a reprezentat preocupãrile recente ale administrației privind fundamentarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017. „Pentru a veni în întâmpinarea cetãțenilor, având în vedere cã modificãrile la impozitele și taxele locale prevãzute de noul Cod Fiscal au avut un impact serios asupra populației, propunem pentru anul viitor o reducere de 20% la impozitele pe teren, atât cât permite legea. Toate celelalte impozite vor fi menținute la nivelul celor din acest an,” a declarat primarul Francisc Boldea.

**********************************************

În continuare, ºeful executivului s-a referit la rezolvarea unui caz social semnalat de presã în ultimul timp. “În data de 18 octombrie, la ora 9.30 am convocat o ședințã cu reprezentanți de la Meridian 22, Spitalul Municipal “Dr. Teodor Andrei”, D.A.S.C. Lugoj și din partea Direcției Tehnice din cadrul Primãriei Lugoj cu scopul de a rezolva problema cetãțeanului Cosmin Bilã care locuiește de mai mult timp la marginea orașului într-un cort. A fost analizatã situația acestuia, s-a constatat cã nu deține carte de identitate cu domiciliul în Lugoj. Am decis cã începând de astãzi acesta sã locuiascã la Spital în pavilionul din stânga, dezafectat, spațiu care a mai fost folosit pentru persoanele fãrã adãpost pe timp de iarnã. Acolo beneficiazã de câteva condiții minime (o camerã, baie, apã curentã, energie electricã). Am avut o discuție cu dânsul și i-am solicitat sã pãstreze curãțenia în spațiul de locuit și sã nu permitã accesul în interior al câinilor pe care îi are în îngrijire, care pot sta în curte. Am solicitat D.A.S.C. și Direcției de Evidențã a Persoanei ca în cazul în care aceastã persoanã se comportã civilizat și respectã regulile de pãstrare a curãțeniei sã i se acorde o carte de identitate provizorie pe un an în condițiile legii”, a declarat edilul șef.

**********************************************

Pentru salubrizarea oraºului în condiþii eficiente, Primãria Municipiului Lugoj împreunã cu S.C. Salprest S.A. Lugoj, organizeazã acþiunea “Curãþenia de Toamnã”, pe teritoriul municipiului în zilele de sâmbãtã dupã cum urmeazã:

• 29 octombrie 2016 – ,,Lugojul German” – jumãtatea Municipiului Lugoj situatã pe malul stâng al râului Timiº;

• 5 noiembrie 2016 – ,,Lugojul Român” – jumãtatea Municipiului Lugoj situatã pe malul drept al râului Timiº.

Cetãþenii care locuiesc la case vor scoate deºeurile în faþa imobilelor, iar cetãþenii care locuiesc la bloc, vor depune deºeurile la punctele de colectare a deºeurilor menajere. Acolo unde aceste puncte au fost desfiinþate se vor depune deºeurile lângã containerele pentru colectarea selectivã sau pe vechiul amplasament pentru colectarea gunoiului menajer.

Activitatea în aceste zile începe la orele 07.30 fapt pentru care populaþia este rugatã sã scoatã în faþa imobilelor deºeurile provenite din gospodãriile proprii pânã la aceastã orã.

Se vor colecta ºi transporta deºeuri vegetale (resturi provenite din tãierea pomilor, a viþei de vie, etc.), obiecte de uz casnic scoase din uz, mobilier degradat sau de prisos în gospodãrie, obiecte sanitare degradate, alte deºeuri din gospodãriile populaþiei.

În aceastã perioadã se vor colecta în paralel ºi deºeuri de echipamente electrice ºi electronice. Pentru ridicarea deºeurilor de echipamente electrice ºi electronice se vor face comenzi telefonice (0256-352.834), de luni pânã vineri între orele 07.00 – 15.00 în sãptãmânile premergãtoare zilelor de colectare.

Nu se colecteazã în cadrul acþiunii ,,Curãþenia de Toamna” materiale rezultate din construcþii sau gunoi menajer.

În cadrul acestei acþiuni, S.C. Salprest S.A. Lugoj va interveni cu 4 tractoare, 5 camioane, o autogunoierã ºi o maºinã pentru colectarea deºeurilor de echipamente electrice ºi electronice.

**********************************************

Pe parcursul conferinței primarul Francisc Boldea a prezentat pe scurt mai multe ºtiri de interes edilitar:

• A fost cumpãrat pianul Yamaha pentru Casa de Culturã a Municipiului Lugoj. Vechiul pian va fi reparat și va intra în dotarea Casei Bredicenilor și va fi folosit la activitãțile culturale ce vor fi organizate acolo.

• Marți 25 octombrie, cu prilejul Zilei Armatei Române la monumentul Alfa și Omega din municipiu se vor desfãșura începând cu orele 10.00 manifestãri comemorative. Se vor depune coroane de flori. Manifestãrile vor fi organizate în colaborare cu Garnizoana Lugoj și vor fi precedate luni 24 octombrie cu un simpozion care se va desfãșura la Casa Armatei.

• A fost luata decizia de numire ca director interimar al Casei de Culturã a Municipiului Lugoj a domnului Tudor Trãilã absolvent al facultãții de Drept care are o vechime de 17 ani în cadrul instituției.

• În ședința ordinarã a Consiliului Local al Municipiului Lugoj din data de 27 octombrie se va propune o rectificare pozitivã de buget în sumã totalã de circa 2 milioane lei. O sumã importantã va fi alocatã învațãmântului și domeniului social – cultural – sportiv. De asemenea vor fi alocate SC Salprest sume pentru funcționarea adãpostului de câini, curãțenie și deszãpezire.

• A fost dat ordinul de începere a lucrãrilor la proiectul de realizare a parcãrilor din cartierul Cotul Mic (zona cuprinsã între troițã și Școala Gimnazialã Eftimie Murgu).

• Încep lucrãrile de asfaltare a strãzii și fundãturii Traian Vuia. În prezent se lucreazã la structura de rezistențã.

• A fost achiziționat și montat pe clãdirea primãriei dispozitivul electronic antipãsãri și se așteaptã rezultatele. În cazul în care nici aceastã soluție nu va duce la înlãturarea ciorilor din Parcul Copiilor anul viitor se va trece la o toaletare mai severã a arborilor și la montarea de plase antipãsãri.

**********************************************

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

113

accesări