Primarul Municipiului Lugoj, ing. Francisc Constantin Boldea, intenþioneazã sã promoveze Proiectul de hotârãre privind aprobarea costului mediu lunar de întreþinere ºi a contribuþiei pãrinþilor/reprezentanþilor legali pentru copiii care frecventeazã creºele din subordinea Direcþiei de asistenþã socialã comunitarã în anul ºcolar 2016 – 2017.

Proiectul de hotãrâre împreunã cu referatul compartimentului de specialitate ºi Studiul de impact se afiºeazã la sediul Primãriei Municipiului Lugoj ºi se publicã pe site-ul instituþiei, conform procesului – verbal nr. 77941 din 18.10. 2016.

Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau reclamaþii cu privire la proiectul de hotãrâre mai sus menþionat pânã la data de 17.11.2016 orele 1200 la biroul Relaþii cu publicul, parter camera 7.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

132

accesări