Joi, 27 octombrie 2016, de la orele 14.00, în Sala de Consiliu a Primãriei Municipiului Lugoj se va desfãșura edința ordinarã a Consiliului Local Municipal Lugoj.

Pe ordinea de zi a ședinței sunt înscrise urmãtoarele:

I. Proiecte de hotãrâri privind:

1. Vânzarea cãtre dna Ciurariu Cocoana a terenului aferent construcþiei dobândite prin cumpãrare în temeiul Legii nr. 112/1995, situate în Lugoj, str. Aniºoara Odeanu nr. 13, ap. 1. Iniþiator: Primarul Municipiului Lugoj.

2. Reglementarea situației juridice a unor drumuri din municipiul Lugoj. Iniþiator: Primarul Municipiului Lugoj.

3. Concesionarea, în urma licitaþiei publice, a unui teren în suprafaþã de 411 m.p., situat în municipiul Lugoj, str. Timișorii, zona M.A.N. Iniþiator: Primarul Municipiului Lugoj.

4. Concesionarea, în urma licitaþiei publice, a unui teren în suprafaþã de 411 m.p., situat în municipiul Lugoj, str. Timișorii, zona M.A.N. Iniþiator: Primarul Municipiului Lugoj.

5. Concesionarea, în urma licitaþiei publice, a unui teren în suprafaþã de 411 m.p., situat în municipiul Lugoj, str. Timișorii, zona M.A.N. Iniþiator: Primarul Municipiului Lugoj.

6. Concesionarea, în urma licitaþiei publice, a unui teren în suprafaþã de 450 m.p., situat în municipiul Lugoj, str. Timișorii, zona M.A.N. Iniþiator: Primarul Municipiului Lugoj.

7. Concesionarea, în urma licitaþiei publice, a unui teren în suprafaþã de 450 m.p., situat în municipiul Lugoj, str. Timișorii, zona M.A.N. Iniþiator: Primarul Municipiului Lugoj.

8. Concesionarea, în urma licitaþiei publice, a unui teren în suprafaþã de 450 m.p., situat în municipiul Lugoj, str. Timișorii, zona M.A.N. Iniþiator: Primarul Municipiului Lugoj.

9. Concesionarea, în urma licitaþiei publice, a unui teren în suprafaþã de 450 m.p., situat în municipiul Lugoj, str. Timișorii, zona M.A.N. Iniþiator: Primarul Municipiului Lugoj.

10. Concesionarea, în urma licitaþiei publice, a unui teren în suprafaþã de 450 m.p., situat în municipiul Lugoj, str. Timișorii, zona M.A.N. Iniþiator: Primarul Municipiului Lugoj.

11. Concesionarea, în urma licitaþiei publice, a unui teren în suprafaþã de 466 m.p., situat în municipiul Lugoj, str. Timișorii, zona M.A.N. Iniþiator: Primarul Municipiului Lugoj.

12. Concesionarea, în urma licitaþiei publice, a unui teren în suprafaþã de 466 m.p., situat în municipiul Lugoj, str. Timișorii, zona M.A.N. Iniþiator: Primarul Municipiului Lugoj.

13. Concesionarea, în urma licitaþiei publice, a unui teren în suprafaþã de 467 m.p., situat în municipiul Lugoj, str. Timișorii, zona M.A.N. Iniþiator: Primarul Municipiului Lugoj.

14. Concesionarea, în urma licitaþiei publice, a unui teren în suprafaþã de 540 m.p., situat în municipiul Lugoj, str. Timișorii, zona M.A.N. Iniþiator: Primarul Municipiului Lugoj.

15. Concesionarea, în urma licitaþiei publice, a unui teren în suprafaþã de 674 m.p., situat în municipiul Lugoj, zona P.U.Z. -„Extindere sat Tapia cu o zonã de locuinþe”. Iniþiator: Primarul Municipiului Lugoj.

16. Concesionarea, în urma licitaþiei publice, a unui teren în suprafaþã de 600 m.p., situat în municipiul Lugoj, zona P.U.Z. -„Extindere sat Tapia cu o zonã de locuinþe” Iniþiator: Primarul Municipiului Lugoj.

17. Concesionarea, în urma licitaþiei publice, a unui teren în suprafaþã de 600 m.p., situat în municipiul Lugoj, zona P.U.Z. -„Extindere sat Tapia cu o zonã de locuinþe” Iniþiator: Primarul Municipiului Lugoj.

18. Concesionarea, în urma licitaþiei publice, a unui teren în suprafaþã de 600 m.p., situat în municipiul Lugoj, zona P.U.Z. -„Extindere sat Tapia cu o zonã de locuinþe” Iniþiator: Primarul Municipiului Lugoj.

19. Concesionarea, în urma licitaþiei publice, a unui teren în suprafaþã de 600 m.p., situat în municipiul Lugoj, zona P.U.Z. -„Extindere sat Tapia cu o zonã de locuinþe” Iniþiator: Primarul Municipiului Lugoj.

20. Concesionarea, în urma licitaþiei publice, a unui teren în suprafaþã de 600 m.p., situat în municipiul Lugoj, zona P.U.Z. -„Extindere sat Tapia cu o zonã de locuinþe” Iniþiator: Primarul Municipiului Lugoj.

21. Concesionarea, în urma licitaþiei publice, a unui teren în suprafaþã de 600 m.p., situat în municipiul Lugoj, zona P.U.Z. -„Extindere sat Tapia cu o zonã de locuinþe” Iniþiator: Primarul Municipiului Lugoj.

22. Concesionarea, în urma licitaþiei publice, a unui teren în suprafaþã de 665 m.p., situat în municipiul Lugoj, zona P.U.Z. -„Extindere sat Tapia cu o zonã de locuinþe” Iniþiator: Primarul Municipiului Lugoj.

23. Concesionarea, în urma licitaþiei publice, a unui teren în suprafaþã de 600 m.p., situat în municipiul Lugoj, zona P.U.Z. -„Extindere sat Tapia cu o zonã de locuinþe” Iniþiator: Primarul Municipiului Lugoj.

24. Concesionarea, în urma licitaþiei publice, a unui teren în suprafaþã de 600 m.p., situat în municipiul Lugoj, zona P.U.Z. -„Extindere sat Tapia cu o zonã de locuinþe” Iniþiator: Primarul Municipiului Lugoj.

25. Concesionarea, în urma licitaþiei publice, a unui teren în suprafaþã de 600 m.p., situat în municipiul Lugoj, zona P.U.Z. -„Extindere sat Tapia cu o zonã de locuinþe” Iniþiator: Primarul Municipiului Lugoj.

26. Concesionarea, în urma licitaþiei publice, a unui teren în suprafaþã de 600 m.p., situat în municipiul Lugoj, zona P.U.Z. -„Extindere sat Tapia cu o zonã de locuinþe” Iniþiator: Primarul Municipiului Lugoj.

27. Avizarea tarifelor practicate de unitãþile învãþãmântului preuniversitar de stat, pentru anul ºcolar 2016 – 2017. Iniþiator: Primarul Municipiului Lugoj.

28. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Zonã rezidențialã cu funcțiuni complementare – Lugoj, extravilan, C.F. 410300, Nr. cad. 410300” Iniþiator: Primarul Municipiului Lugoj.

29. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Zonã de locuințe individuale și funcțiuni complementare- Lugoj, teren intravilan, A 1567/3/1, Nr. topo 406043”. Iniþiator: Primarul Municipiului Lugoj.

30. Vânzarea cãtre doamna Gasparini Dorina ºi domnul Bota Bogdan a terenului aferent construcþiei dobândite prin cumpãrare în temeiul Legii nr. 112/1995, situate în municipiul Lugoj, str. I. Creangã nr. 1, ap. 3. Iniþiator: Primarul Municipiului Lugoj.

31. Vânzarea cãtre domnul Cîrpaci Ștefan a terenului aferent construcþiei dobândite prin cumpãrare în temeiul Legii nr. 112/1995, situate în municipiul Lugoj, str. Episcop Dr. Ioan Bãlan nr. 5, ap. 3B. Iniþiator: Primarul Municipiului Lugoj.

32. Concesionarea directã a unui teren în suprafațã de 851/1.873 m.p. situat în municipiul Lugoj, înscris în C.F. nr. 408741 Lugoj, nr. top. 252-253/1/2, pe seama dnei Munteanu Aurica. Iniþiator: Primarul Municipiului Lugoj.

II. Probleme ale Comisiilor de specialitate.

III. Diverse.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

101

accesări