Primarul Municipiului Lugoj, ing. Francisc Constantin Boldea, intenþioneazã sã promoveze Proiectul de hotârãre privind aprobarea „Planului de Mobilitate Urbanã Durabilã” pentru municipiul Lugoj.

Proiectul de hotãrâre împreunã cu referatul compartimentului de specialitate ºi Studiul de impact se afiºeazã la sediul Primãriei Municipiului Lugoj ºi se publicã pe site-ul instituþiei, conform procesului – verbal nr. 85.118 din 10.11. 2016.

Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau reclamaþii cu privire la proiectul de hotãrâre mai sus menþionat pânã la data de 09.12.2016 orele 1200 la Biroul relaþii cu publicul, parter camera 7.

Comentarii

0

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

7

accesări

Font Resize
Contrast