Joi, 17 noiembrie 2016, de la orele 14.00, în Sala de Consiliu a Primãriei Municipiului Lugoj se va desfãºura ºedinþa ordinarã a Consiliului Local Municipal Lugoj.

Pe ordinea de zi a ºedinþei sunt înscrise urmãtoarele:

I. Proiecte de hotãrâri privind:

1. Aprobarea contului de execuție pe trimestrul III al anului 2016. Iniþiator: Primarul Municipiului Lugoj

2. Transmiterea în folosinþã gratuitã cãtre S.C. Salprest S.A. Lugoj a 67 containere tip iglu, cu volum de 1,5 mc, pentru colectarea selectivã a deºeurilor de ambalaje. Iniþiator: Primarul Municipiului Lugoj

3. Aprobarea costului mediu lunar de întreþinere ºi a contribuþiei pãrinþilor/ reprezentanþilor legali pentru copiii care frecventeazã creºele din subordinea Direcþiei de asistenþã socialã comunitarã în anul ºcolar 2016 – 2017. Iniþiator: Primarul Municipiului Lugoj

4. Modificarea statului de funcþii al Spitalului Municipal “dr. Teodor Andrei” Lugoj. Iniþiator: Primarul Municipiului Lugoj.

II. Probleme ale Comisiilor de specialitate.

III. Diverse.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

206

accesări