Primarul Municipiului Lugoj ing. Francisc Constantin Boldea intenționeazã sã promoveze Proiectul de hotârãre privind aprobarea criteriilor și a metodologiei de încadrare a terenurilor situate în intravilanul Municipiul Lugoj, în categoria terenurilor neîngrijite, în vederea majorãrii impozitului pentru aceste terenuri.

Proiectul de hotãrâre împreunã cu referatul compartimentului de specialitate se afișeazã la sediul Primãriei Municipiului Lugoj și se publicã pe site-ul instituþiei, conform procesului – verbal nr. 17.746 din 03.03.2017.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

169

accesări