Persoana responsabilă cu asigurarea accesului la informaţiile de interes public, conform Dispoziției Primarului nr. 968 / 07.05.2010 : Angelica Sînziana Rus

243

accesări