Publicare datorie publică locală

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completarile ulterioare, art. 761 alin. 1, lit. f ), Proceduri de publicitate a bugetelor unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale

Având în vedere H.G. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, art. 6, alin. 2

344

accesări