DataDenumire proiect
23.12.2016Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de “Cetățean de Onoare” al Municipiului Lugoj dlui Paul Grafendorf
23.12.2016Proiectul de hotarare privind modificarea tarifelor practicate de S.C.Meridian 22 S.A.Lugoj la serviciul public apa potabila si canalizare – epurare
20.12.2016Proiectul de hotarare privind modificarea Anexei nr. 2 la Regulile generale privind conditiile de functionare a unitatilor de comert si prestari servicii pe raza municipiului Lugoj, aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 148 din 27.05.2009
16.12.2016Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului local de actiune pentru imbunatatirea situatiei romilor din municipiul Lugoj 2017 – 2019
09.12.2016Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune privind Energia Durabilă pentru Municipiul Lugoj
28.11.2016Proiect de hotarare privind acordarea de gratuitati la Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate
15.11.2016Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale incepand cu anul 2017
15.11.2016Proiectul de hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate, a modalitatii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, a regulamentului privind organizarea si functionarea serviciului de transport public local de calatori si a caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate in Municipiul Lugoj
10.11.2016Proiectul de hotarare privind aprobarea “Planului de Mobilitate Urbana Durabila” pentru Municipiul Lugoj
25.10.2016Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea acreditării Centrului Național de Informare și Promovare Turistică din Municipiul Lugoj
18.10.2016Proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșele din subordinea Direcției de asistență socială comunitară ân anul școlar 2016 – 2017
30.09.2016Proiectul de hotărâre privind avizarea tarifelor practicate de unitățile învățământului preuniversitar de stat, pentru anul 2016 – 2017
11.08.2016Proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de calcul a chiriei pentru locuințele de tip ANL situate pe raza Municipiului Lugoj
11.08.2016Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL situate pe raza Municipiului Lugoj
22.06.2016Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare a municipiului Lugoj
22.06.2016Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la realizarea accesului pe proprietatea publică sau privată a mun. Lugoj
27.04.2016Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului social de zi “Centrul de zi pentru persoane vârstnice”
27.04.2016Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului social “Căminul pentru persoane vârstnice”
27.04.2016Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului social “Centrul de zi pentru adulți cu handicap neuropsihic”
27.04.2016Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului social “Centrul de zi pentru minori cu handicap neuropsihic”
27.04.2016Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului social “Creșe”
27.04.2016Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului social “Îngrijiri personale la domiciliu persoane vârstnice”
27.04.2016Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului social “Cantina socială”
27.04.2016Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de asistență socială
27.04.2016Aprobarea Strategiei de dezvoltare a Municipiului Lugoj pentru perioada 2016-2020
27.04.2016Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al “Centrului de zi pentru copiii aflați în situații de risc” din cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară
23.03.2016Proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanţării unor publicaţii pe anul 2016 din bugetul local Capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi religie”
21.03.2016Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea bunei administrări a Pieței agroalimentare “Timișul” din municipiul Lugoj
25.01.2016Proiectul de hotarare privind stabilirea costului mediul lunar de intretinere pentru persoanele varstnice institutionalizate la Caminul petru persoane varstnice din cadrul Complexului “Sfantul Nicolae”
08.01.2016Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al S.C. “Meridian 22” S.A. Lugoj
Data Denumire proiect
20.10.2017 Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind organizarea si executarea serviciului de transport in regim de taxi si de transport in regim de inchiriere in municipiul Lugoj

REGULAMENT privind organizarea si executarea serviciului de transport in regim de taxi si de transport in regim de inchiriere, in municipiul LUGOJ
13.10.2017 Proiectul de hotarare privind aprobarea “Planului Urbanistic Zonal – Lotizari in vederea construirii de locuinte individuale si colective, municipiul Lugoj, judeful Timis” – str. Buziasului F.N., teren intravilan, C.F. nr. 406986 Municipiul Lugoj, nr. cad. 406986; C.F. nr. 406987 Municipiul Lugoj, nr. cad. 406987; C”F. nr. 400153 Municipiul Lugoj, nr. cad. 400153; C.F. nr. 400385 Municipiul Lugoj, nr. cad. 400385; C.F. nr. 401478 Municipiul Lugoj, nr. cad. 401478; C.F. nr” 401862 Municipiul Lugoj, nr. cad. 401862; C.F. nr. 406979 Municipiul Lugoj, nr. cad. 406979; C.F. nr. 406980 Municipiul Lugoj, nr. cad. 406980; C.F. nr. 406981 Municipiul Lugoj, nr. cad. 406981; C.F. nr. 406984 Municipiul Lugoj, nr. cad. 406984; C.F. nr. 406985 Municipiul Lugoj, nr. cad. 406985; C.F. nr. 406988 Municipiul Lugoj, nr. cad. 406988″

PUZ Lotizari str. Buziasului FN (documentatie)
09.10.2017 Proiectul de hotarare privind aprobarea Metodologiei de calcul a chiriei pentru locuintele de tip ANL situate pe raza Municipiului Lugoj
13.09.2017 Proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile acordate de la bugetul local al municipiului Lugoj, pentru activitatea sportiva, in baza prevederilor Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare
21.08.2017 Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire autobaza, birouri si spatii de depozitare – Lugoj, teren extravilan, nr. parcela A965/7, C.F. nr. 401233, nr. cad 401233
– Planse proiect P.U.Z.
25.07.2017 Proiectul de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere si a contributiei parintilor/reprezentantilor legali pentru copiii care frecventeaza cresele din subordinea Directiei de asistenta sociala comunitara in anul scolar 2017 – 2018
24.07.2017 Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului social “Centrul de zi pentru copii aflati in situatie de risc de separare de parinti ” localitatea Maguri, municipiul Lugoj din cadrul Directiei de asistenta sociala comunitara Lugoj
14.06.2017 Proiect de hotarare privind conferirea titlului de “Cetatean de onoare” al municipiului Lugoj mezzosopranei Aura Twarowska
19.05.2017 Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului social “Ingrijirea la domiciliu a persoanelor varstnice”
19.05.2017 Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului social “Ingrijirea la domiciliu a persoanelor varstnice”
19.05.2017 Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului social “Ingrijirea la domiciliu a persoanelor varstnice”
15.05.2017 Proiectul de hotarare privind aprobarea cofinantarii unor publicatii pe anul 2017 din bugetul local Capitolul 67.02 “Cultura, recreere și religie”
14.04.2017 Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului social “Ingrijire la domiciliu a persoanelor adulte cu dizabilitati prin asistent personal” din cadrul Directiei de asistenta sociala comunitara Lugoj
13.04.2017 Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale incepand cu anul 2018
24.03.2017 Proiecte de hotarari privind:
l. Modificarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local pentru unitatile de cult apartinind cultelor religioase recunoscute in Romania, situate pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Lugoj, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 58 din 29.05.2014;
2. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local nr. 45 din 25.02.2016 privind aprobarea metodologiei de acordare a unor prestatii sociale sub forma de “tichete sociale” pentru persoanele varstnice de pe raza municipiului Lugoj .
23.03.2017 Proiectul de hotarare privind aprobarea unor masuri in vederea bunei administrari a Pietei agroalimentare “Timisul” din municipiul Lugoj
03.03.2017 Proiectul de hotarare privind aprobarea criteriilor si a metodologiei de incadrare a terenurilor, situate in Municipiul Lugoj, in categoria terenurilor neingrijite, in vederea majorarii impozitului pentru aceste terenuri
17.02.2017 Proiect de hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere si a contributiei de intretinere datorata de beneficiarii si /sau sustinatorii legali ai acestora pe anul 2017, pentru serviciile acordate in regim rezidential in Caminul pentru persoane varstnice din cadrul Complexului “Sfantul Nicolae”
26.01.2017 Proiectul de hotarare privind acordarea distinctiei “CHEIA ORASULUI” domnului INGO GLASS
20.01.2017 Proiectul de hotarare privind acordarea distinctiei “CHEIA ORASULUI” domnului Paul Grafendorf
DataDenumire proiect
25.10.2018 Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea serviciului de transport public local cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare pe raza municipiului Lugoj
22.10.2018 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Local nr. 68 din 26.04.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2019
18.10.2018 Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului de transport public local de calatori prin curse regulate speciale
13.09.2018 Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pe teritoriul administrativ al U.A.T. Municipiul Lugoj și a Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii serviciului public de salubrizare, persoane-fizice, populație, operatori economici (persoane juridice și persoane fizice autorizate și asimilate acestora), instituții publice și altele, care nu au încheiat și refuză să încheie contractul de salubrizare cu operatorul serviciului
24.08.2018 Proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei părinţilor/reprezentanţilor legali pentru copiii care frecventează creşele din subordinea Direcţiei de asistenţă socială comunitară în anul şcolar 2018 – 2019
22.08.2018 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 a Regulilor generale privind conditiile de functionare a unitatilor de comert si prestari servicii pe raza municipiului lugoj, aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 148 din 27.05.2009
25.07.2018 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din 25.02.2016 privind aprobarea metodologiei de acordare a unor prestații sociale sub formă de “tichete sociale” pentru persoanele vârstnice de pe raza municipiului Lugoj
19.03.2018 Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de asistentă socială comunitară Lugoj
13.03.2018 Proiectul de hotărâre privind aprobarea indexării nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, aplicabile în anul fiscal 2019
13.03.2018 Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2019
28.02.2018 Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Lugoj, pentru unităţile/lăcaşurile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, situate pe raza administrativ – teritorială a municipiului Lugoj
28.02.2018 Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate din bugetul local al municipiului Lugoj pentru activități cultural-educative și pentru susținerea și promovarea culturii scrise
18.01.2018 Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Școlii de Arte “Remus Tașcău”
DataDenumire proiect
05.12.2019 Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 0 a județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 1.746/22.09.2017
19.11.2019 Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de “Cetăţean de onoare” al municipiului Lugoj persoanelor care au avut rol decisiv la Victoria Revoluției Române
18.09.2019 Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă amplasate pe domeniul public al municipiului Lugoj
23.08.2019 Proiect de hotărare privind aprobarea costului mediu lunar de intreţinere şi a contribuţiei părinţilor/reprezentanţilor legali pentru copiii care frecventează creşele din subordinea Direcţiei de asistenţă socială comunitară în anul şcolar 2019-2020
23.08.2019 Proiectul de hotărare privind aprobarea Regulamentului privind procedura de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor pentru inchirierea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii
07.03.2019 Proiectul de hotărâre privind aprobarea indexării nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, aplicabile în anul fiscal 2020
07.03.2019 Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2020
23.01.2019 Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Bazelor de agrement strand si bazin acoperit
22.01.2019 Proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetățean de onoare” al municipiului Lugoj doamnei Herta Anitaș
18.01.2019 Proiectul de hotărâre privind actualizarea inventarului terenurilor disponibile care pot fi atribuite în folosință gratuită tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani
DataDenumire proiect
16.11.2020 Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2021
28.08.2020 Aprobarea unor măsuri în vederea bunei administrări a Pieţei agroalimentare ,,Timişul” din municipiul Lugoj
13.07.2020 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al municipiului Lugoj
05.06.2020 Aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 0 a județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 1746/22.09.2017
22.05.2020 Anunţ
Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din judeţul Timiş
12.05.2020 Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2021
18.03.2020 Aprobarea Regulamentului privind stabilirea și acordarea unor forme de sprijin financiar, de la bugetul local al Municipiului Lugoj, pentru unitățile de cult/lăcașurile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România
26.02.2020 Aprobarea indexării nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, aplicabile în anul fiscal 2021
26.02.2020 Stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2021
21.02.2020 Modificarea Anexei nr. 2 a Regulilor generale privind condiţiile de funcţionare a unităţilor de comerţ şi prestări servicii pe raza municipiului Lugoj aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 148 din 27.05.2009
DataDenumire proiect
26.07.2021 Proiectul de hotărâre privind ajustarea tarifelor practicate de S.C. „Meridian 22” S.A. Lugoj – în insolvență, in insolvency, en procedure collective, la serviciul public de alimentare cu apă potabilă şi canalizare – epurare
20.07.2021 Proiectul de hotărâre privind aprobarea agendei manifestărilor culturale din anul 2021 a Școlii de Arte “Remus Tașcău” Lugoj
20.07.2021 Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 0 a județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colctare și transport a deșeurilor nr 1.746 din 22.09.2017
15.06.2021 Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Cinematografului „Bela Lugosi” din Municipiul Lugoj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 28 din 30.03.2015
30.03.2021 Proiectul de hotărâre privind aprobarea agendei acţiunilor sportive pe anul 2021, propuse pentru a fi cofinanţate din bugetul local capitolul 67.02 – „Cultură, recreere şi religie”, subcapitolul 05.01 „Acţiuni sportive”
30.03.2021 Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Lugoj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 105 din 19.08.2002
12.03.2021 Proiectul de hotărâre privind aprobarea indexării nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, aplicabile în anul fiscal 2022
05.03.2021 Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de “Cetățean de onoare al Municipiului Lugoj”

202

accesări