Cărpineanu Ioan


Cărpineanu Ioan

   Ioan Cărpineanu s-a născut la 30 iunie 1921 în localitatea Ortelec, judeţul Sălaj. Urmează clasele primare, precum şi şase clase de liceu în comuna natală. Ultimele două clase le absolvă la liceul “Vasile Lucaci” din Carei, unde obţine şi diploma de bacalaureat.

   În anul 1940, ca urmare a cedării Ardealului de Nord prin Dictatul de la Viena, se refugiază cu familia la Deva. În 1941 intră la Şcoala de ofiţeri de infanterie de la Bucureşti pe care o absolvă în iulie 1943. În acelaşi an, împreună cu Regimentul 19 Infanterie, este trimis pe front, la Iaşi, fiind comandant al unui pluton de mitraliere. Datorită meritelor de pe câmpul de luptă este decorat cu Coroana României cu Spade şi panglica de Virtute Militară în Grad de Cavaler.

   În toamna anului 1944 a participat cu regimentul său la luptele pentru eliberarea Ardealului de Nord şi la continuarea ofensivei aliate în Ungaria. În urma unui bombardament de artilerie a fost îngropat de o explozie de obuz, după trecerea râului Tisa, în apropiere de localitatea Tisalok, fiindu-i afectat auzul şi vorbirea. În urma acestui eveniment, la 6 ianuarie 1945 a fost evacuat la Lugoj la Liceul “Coriolan Brediceanu”, care era transformat în spital militar. În iunie 1945, după refacere, a fost transferat la cerere la Lugoj, unde a rămas pâna în 1948.

   În anul 1994 înfiintează Asociaţia Veteranilor de Razboi, subfiliala Lugoj. Până în prezent, a desfăşurat o activitate susţinută ca preşedinte al acestei asociaţii, promovând interesele veteranilor de razboi din zona Lugoj şi Făget şi ale văduvelor acestora. De asemenea, s-a implicat activ în toate activităţile de cinstire a eroilor neamului.

   A decedat în iulie 2013 și a fost înmormântat cu onoruri militare în Cimitirul Romano-Catolic din Lugoj.


189

accesări