Arhivă anunțuri concursuriProcedura de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine în cadrul concursurilor organizate de către Municipiul Lugoj
Procedura de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor specifice în domeniul IT
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional principal, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Compartiment relatii cu instituții de învățământ, culte, cultură, sănătate. Concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional superior-(2 posturi), Inspector, clasa I, grad profesional principal -(1 post) și Inspector, clasa I, grad profesional asistent – (1 post), din cadrul Biroului investiții, Direcția tehnică
asdsadsadsadasdasdas