Nr/DataDescriere
20.07.2021Anunț – Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.
20.07.2021Anunț – Proiect de hotărâre privind aprobarea agendei manifestărilor culturale din anul 2021 a Școlii de Arte Remus Tașcău Lugoj
19.07.2021 Anunț – Proiect de hotărâre privind aprobarea “Strategiei Smart City a Municipiului Lugoj pentru perioada 2021-2027”
16.07.2021PUZ str. Honoriciului-Lugoj-lotizare pentru locuințe
16.07.2021PUZ mărire intravilan și lotizare pentru locuințe rezidențiale
16.07.2021PUZ spații, servicii, sedii firmă, locuințe de serviciu
28.06.2021ANUNȚ PARTICIPARE Sesiunea pentru acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Lugoj pentru activități cultural educative și pentru susținerea și promovarea culturii scrise în anul fiscal 2021
28.06.2021Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu canalizare Herendești-Bocșei
18.06.2021ANUNŢ DE PARTICIPARE pentru acordarea unor forme de sprijin de la bugetul local pentru unitățile de cult/lăcașurile de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute din România, situate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Lugoj
19.05.2021ANUNŢ DE PARTICIPARE Sesiunea pentru acordarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Lugoj pentru activităţi cultural educative și pentru susținerea și promovarea culturii scrise în anul fiscal 2021
06.04.2021 Licitaţie publică pentru închirierea spaţiului nr. 10, în suprafaţă de 17,95 m.p., situat în interiorul Pieţei Agroalimentare “Timişul” din municipiul Lugoj, pentru desfăşurarea activităţii de comerţ cu produse agroalimentare
05.02.2021 Anunț proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – “Construire supermarket LIDL și amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren și fațadă, amplasare totem, amenajare accese, împrejmuire proprietate, organizare de șantier”, municipiul Lugoj, județul Timiș, str. Caransebeșului
06.01.2021 DOSAR FINANȚĂRI NERAMBURSABILE CLUBURI ȘI ASOCIAȚII SPORTIVE PE ANUL 2021 PENTRU ACȚIUNI SPORTIVE ÎN BAZA LEGII nr. 350/2005
Pentru finanțarea nerambursabilă a acțiunilor sportive ale cluburilor și asociațiilor sportive în anul 2021, în conformitate cu Regulamentul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Lugoj, pentru activitatea sportivă, în baza Legii nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin HCL nr. 224 /21.12.2017, structurile sportive vor depune până în data de 01.02.2021, dosarul cu documentele prevăzute în art.13 – 15 din Regulamentul precizat mai sus, privind criteriile și condițiile de eligibilitate pentru structurile sportive, respectiv Anexele 1.1, 1.2., 1.3., 1.4, 1.5 și 1.6., precum și Anexele 2.1.,2.2., 2.3. și 2.4. la Contractul de finanțare, Anexa 3 – Contract de tivitate sportivă, dacă este cazul și Anexa 4 – Centralizator acțiuni sportive.  În acest sens atașăm HCL nr. 224 /21.12.2017 privind Regulamentul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Lugoj, pentru activitatea sportivă, în baza Legii nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, precum și anexele la HCL nr. 224 /21.12.2017,enumerate mai sus.
16.11.2020 Anunț proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2021
16.10.2020 Încheiere civilă nr. 3630/2020 – Ședința Camerei de consiliu de la 15 octombrie 2020 privind soluționarea sesizării Biroului Electoral al Circumscripției nr. 2 – Municipiul Lugoj, având ca obiect validare primar
28.08.2020Anunţ Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea bunei administrări a Pieței agroalimentare “Timișul” din municipiul Lugoj
06.08.2020 Anunţ privind rezultatul selecţiei cererilor pentru acordarea unor forme de sprijin de la bugetul local pentru unităţile de cult/lăcaşurile de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, situate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Lugoj
27.07.2020 Se suspendă temporar activitatea în Piața Obor
 • 1. Planul Urbanistic Zonal – “Construire parcări şi anexe hale industriale”, municipiul Lugoj, judeţul Timiş, str. Traian Vuia F.N;
 • 2. Planul Urbanistic Zonal – “Locuinţe rezidenţiale”, municipiul Lugoj, judeţul Timiş, str. Panselelor- str.Teiului, F.N.
15.07.2020Anunț dezbatere publică pentru data de 27.07.2020, ora 12:00, cu tema: Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Lugoj pentru perioada 2021-2027
13.07.2020Anunț Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare pentru locuințele ANL rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere
13.07.2020Anunț Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al municipiului Lugoj
19.06.2020Anunț promovare proiecte de hotarâri PUZ-uri
18.06.2020 Lansarea proiectului “Asistență socială integrată în municipiul Lugoj prin digitalizarea serviciilor publice partajate și continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerii birocrației pentru cetățeni”
29.05.2020ANUNŢ DE PARTICIPARE pentru acordarea unor forme de sprijin de la bugetul local pentru unităţile de cult/lăcaşurile de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, situate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Lugoj
22.05.2020Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din judeţul Timiş
04.03.2020ANUNŢ DE PARTICIPARE -Sesiunea pentru acordarea finanţărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al municipiului Lugoj pentru activităţi cultural educative, şi pentru susţinerea şi promovarea culturii scrise în anul fiscal 2020
13.02.2020Anunţ de promovare Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Realizare spații servicii compus din: spații, cazare, restaurant, locuri de joacă pentru copii, spații verzi”, municipiul Lugoj, județul Timiș, str. Caransebeșului
27.01.2020 Anunţ de informare privind proiectul Achiziție mijloace de transport publice – autobuze electrice 10 m, Lugoj cod MySMIS 129398
23.01.2020Anunţ promovare Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Lotizare pentru locuințe și funcțiuni complementare”, municipiul Lugoj, judeţul Timiş
13.01.2020Birou Management Proiecte Programe – Raport anual privind finanțările nerambursabile pe anul 2019
13.01.2020Anunț Birou Comercial – închiriere boxe bazar
13.01.2020Anunț Birou Comercial – închiriere căsuțe lemn
07.01.2020 DOSAR FINANȚĂRI NERAMBURSABILE CLUBURI ȘI ASOCIAȚII SPORTIVE PE ANUL 2020 PENTRU ACȚIUNI SPORTIVE ÎN BAZA LEGII nr. 350/2005
Pentru finanțarea nerambursabilă a acțiunilor sportive ale cluburilor și asociațiilor sportive în anul 2020, în conformitate cu Regulamentul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Lugoj, pentru activitatea sportivă, în baza Legii nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prinHCL nr. 224 /21.12.2017 structurile sportive vor depune până în data de 31.01.2020, dosarul cu documentele prevăzute în art.13 – 15 din Regulamentul precizat mai sus, privind criteriile și condițiile de eligibilitate pentru structurile sportive, respectiv Anexele 1.1, 1.2., 1.3., 1.4, 1.5 și 1.6., precum și Anexele 2.1.,2.2., 2.3. și 2.4. la Contractul de finanțare, Anexa 3 – Contract de tivitate sportivă, dacă este cazul și Anexa 4 – Centralizator acțiuni sportive.În acest sens atașăm HCL nr. 224 /21.12.2017 privind Regulamentul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Lugoj, pentru activitatea sportivă, în baza Legii nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, precum și anexele la HCL nr. 224 /21.12.2017,enumerate mai sus.
23.12.2019 În temeiul art. 47 alin. 5 din Codul de procedură fiscală din 2015, republicat, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrativ-fiscale pentru următorii contribuabili
09.12.2019 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 0 a județului Timiș
25.11.2019ANUNŢ de participare – sesiune pentru acordarea finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al municipiului Lugoj pentru activități cultural educative și pentru susținerea și promovarea culturii scrise în anul fiscal 2019
19.11.2019ANUNŢ privind promovarea Proiectului de hotărâre de acordare a titlului de “Cetățean de onoare” al Municipiului Lugoj persoanelor care au avut rol decisiv la Victoria Revoluției Române
31.10.2019ANUNŢ DE PARTICIPARE Sesiune pentru acordarea finanţărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al municipiului Lugoj pentru activităţi cultural educative, şi pentru susţinerea şi promovarea culturii scrise în anul fiscal 2019
28.08.2019ANUNŢ DE PARTICIPARE pentru acordarea unor forme de sprijin de la bugetul local pentru unităţile de cult/lăcaşurile de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, situate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Lugoj
23.08.2019Anunţ promovare Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Amplasare magazin Altex”, municipiul Lugoj, judeţul Timiş,str. Timișorii
02.07.2019 Anunţ privind rezultatul selecţiei cererilor pentru acordarea unor forme de sprijin de la bugetul local pentru unităţile de cult/lăcaşurile de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, situate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Lugoj
24.06.2019ANUNȚ promovare proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Zonă de locuințe individuale”
14.06.2019ANUNȚ Birou Comercial
  Primăria Municipiului Lugoj scoate la licitaţie în data de 11.07.2019, ora 12°0, în vederea închirierii , un spaţiu în suprafaţă utilă de 12 m.p. , situat în municipiul Lugoj , spl. Brediceanu , pentru desfăşurarea activităţii de comerţ cu obiecte artizanale şi suveniruri.
  Dosarele pentru înscrierea la licitaţie se primesc până la data de 8.07.20 19, ora 12°0 . Caietul de sarcini şi relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Lugoj , camera 112, zilnic între orele 9-15.
09.05.2019Proiect cu finanțare europeană – „Consolidarea capacității administrative a Municipiului Lugoj prin dezvoltarea capacității de planificare strategică și prin simplificarea procedurilor administrative pentru reducerea birocrației destinate cetățenilor”
25.04.2019ANUNŢ DE PARTICIPARE pentru acordarea unor forme de sprijin de la bugetul local pentru unităţile de cult/lăcaşurile de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, situate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Lugoj
22.04.2019Anunț suspendare audiențe 22.04.2019-24.05.2019
  Având în vedere Sărbătorile Pascale, cât și organizarea alegerilor membrilor din România în Parlamentul European, Primăria Municipiului Lugoj anunță auspendarea audiențelor la conducerea instituției în perioada 22.04.2019 – 24.05.2019.
02.04.2019Anunț licitaţie în data de 16.04.2019, ora 09:00, în vederea închirierii, complexul de alimentaţie publică Zona Ştrand
02.04.2019Anunț licitaţie în data de 10.04.2019, ora 10:00, în vederea închirierii pe perioada 11 aprilie – 3 mai 2019, o căsuţă din lemn amplasată în P-ţa I.C. Drăgan Lugoj pentru desfăşurarea activităţii de comerţ
29.03.2019ANUNȚ Birou Cadastru – licitație suprafețe pășuni (pajiști) din extravilan
21.03.2019 ANUNȚ Birou Cadastru – examen clinic porcine în Lugoj, Tapia, Măguri
05.03.2019ANUNȚ privind inițierea procedurii de atribuire a autorizației taxi nr. 33
28.02.2019ANUNȚ promovare Proiect de hotărâre – Plan Urbanistic Zonal – “Locuințe colective P+4E” strada Spinanței
25.02.2019ANUNȚ DE PARTICIPARE Sesiunea pentru acordarea finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al municipiului Lugoj pentru activități cultural educative și pentru susținerea și promovarea culturii scrise în anul fiscal 2019
12.02.2019Raport anual privind finanțările nerambursabile 2018
08.02.2019 Rezultat final al selecției dosarelor depuse în vederea ocupării postului de expert grup țintă în cadrul proiectului “Spune prezent! Viitorul se învață la școală”
01.02.2019 Rezultat selecție dosare depuse în vederea ocupării postului de expert grup țintă în cadrul proiectului “Spune prezent! Viitorul se învață la școală”
16.01.2019Anunț selecție expert Grup țintă În cadrul proiectului “Spune prezent! Viitorul se învață la școală!”
16.01.2019ANUNȚ dezbatere publică în data de 18.01.2019, începând cu ora 12:00
04.01.2019 Pentru finanțarea nerambursabilă a acțiunilor sportive ale cluburilor și asociațiilor sportive în anul 2019, în conformitate cu Regulamentul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Lugoj, pentru activitatea sportivă, în baza Legii nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin HCL nr. 224 /21.12.2017, structurile sportive vor depune până în data de 31.01.2019, dosarul cu documentele prevăzute în art.13 – 15 din Regulamentul precizat mai sus, privind criteriile și condițiile de eligibilitate pentru structurile sportive, respectiv Anexele 1.1, 1.2., 1.3., 1.4, 1.5 și 1.6., precum și Anexele 2.1.,2.2., 2.3. și 2.4. la Contractul de finanțare, Anexa 3 – Contract de activitate sportivă, dacă este cazul și Anexa 4 – Centralizator acțiuni sportive.În acest sens atașămHCL nr. 224 /21.12.2017 privind Regulamentul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Lugoj, pentru activitatea sportivă, în baza Legii nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, precum și anexele laHCL nr. 224 /21.12.2017, enumerate mai sus.
14.12.2018ANUNȚ promovare Proiect de hotărâre – Plan Urbanistic Zonal – “Dezvoltare zonă locuințe cu funcțiuni complementare și zonă locuințe colective”
14.12.2018ANUNȚ promovare Proiect de hotărâre – Plan Urbanistic Zonal – “Construire hală depozitare cu birouri în regim P+E parțial, stație de betoane, anexe, împrejmuire și puț forat”
13.11.2018ANUNȚ privind comunicarea rezultatului selecției finanţărilor nerambursabile acordate din bugetul local al municipiului Lugoj pentru activităţi cultural-educative și pentru susținerea și promovarea culturii scrise
13.11.2018 ANUNȚ licitație loc rulotă comercială – fast food str. Mocioni”
29.10.2018ANUNȚ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Construire casă unifamilială P+1E”
29.10.2018ANUNȚ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Zonă locuințe rezidențiale”
29.10.2018ANUNȚ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Lotizare pentru construire case”
24.10.2018ANUNȚ DE PARTICIPARE Sesiunea pentru acordarea finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al municipiului Lugoj pentru activități cultural educative și pentru susținerea și promovarea culturii scrise în anul fiscal 2018
03.10.2018 Anunţ privind rezultatul selecţiei cererilor pentru acordarea unor forme de sprijin de la bugetul local pentru unităţile de cult/lăcaşurile de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, situate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Lugoj
19.07.2018ANUNŢ DE PARTICIPARE pentru acordarea unor forme de sprijin de la bugetul local pentru unităţile de cult/lăcaşurile de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, situate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Lugoj
12.07.2018PUZ locuințe și servicii
11.07.2018 Proiect cu finanțare europeană – DEZVOLTAREA UNUI MANAGEMENT PERFORMANT ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI LUGOJ PRIN OPTIMIZAREA PROCESELOR ORIENTATE CĂTRE BENEFICIARI ȘI PREGĂTIREA RESURSELOR UMANE
28.06.2018Anunt selectie expert grup tinta in cadrul proiectului “Spune prezent! Viitorul se invata la scoala!”
18.06.2018ANUNŢ privind comunicarea rezultatului selecției finanţărilor nerambursabile acordate din bugetul local al municipiului Lugoj pentru activităţi cultural-educative și pentru susținerea și promovarea culturii scrise
08.06.2018Anunț Birou Agricol, Cadastru
06.06.2018 Anunţ privind rezultatul selecţiei cererilor pentru acordarea unor forme de sprijin de la bugetul local pentru unităţile de cult/lăcaşurile de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, situate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Lugoj
31.05.2018Anunț de participare – Sesiunea pentru acordarea finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al municipiului Lugoj pentru activități cultural educative și pentru susținerea și promovarea culturii scrise în anul fiscal 2018
15.05.2018 În atenţia furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice
23.04.2018ANUNŢ – promovarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic Zonal – “Dezvoltare zonă de locuințe colective S+P+4E”
18.04.2018 ANUNŢ privind comunicarea rezultatului selecției finanţărilor nerambursabile acordate din bugetul local al municipiului Lugoj pentru activităţi cultural-educative și pentru susținerea și promovarea culturii scrise
05.04.2018Anunț de participare sprijin financiar unități de cult
02.04.2018Anunt anunt de participare – Sesiunea pentru acordarea finantarilor nerambursabile acordate de la bugetul local al municipiului Lugoj pentru activitati cultural educative si pentru sustinerea si promovarea culturii scrise in anul fiscal 2018
28.02.2018AGENDA ACȚIUNILOR SPORTIVE PE ANUL 2018
  Conform Regulamentului privind finanțările nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Lugoj, pentru activitatea sportivă , în baza prevederilor Legii nr. 350/2005, art. 25 lit.i, se comunică Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 29 / 22.02.2018, prin care a fost probată Agenda acțiunilor sportive pe anul 2018 ce vor fi cofinanțate din bugetul local.
  În acest sens atașăm HCL nr.29 / 22.02.2018 precum și anexa la această hotărâre.
  >>Descărcare HCL și Anexa
13.02.2018Anunt privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – Magazin materiale de constructii si supermarket, drumuri si platforme, parcaje: Lugoj, str. Timisoarei, nr. 139-141, judetul Timis
05.02.2018Anunt licitatie boxe bazar februarie 2018
05.02.2018Anunt licitatie vama B podul de fier
29.01.2018Anunt licitatie casuta lemn
18.12.2018
16.12.2017Dosar finantare nerambursabila CSM Lugoj cf. Legii 69 din 2000
15.12.2017Dosar finantare nerambursabila structuri sportive cf. Legii 350 din 2005
16.12.2017Licitație închiriere căsuță pentru activitate de comerț în Parcul Copiilor
15.12.2017Anunț privind ședința Comisiei de evaluare privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate din bugetul local pentru activități cultural-educative
11.12.2017ANUNȚ DE PARTICIPARE – Sesiunea pentru acordarea finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Lugoj pentru activități cultural- educative, în anul fiscal 2017
15.11.2017ANUNȚ DE ANGAJARE MANAGER GAL PENTRU GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ “STRATEGIE RESPONSABILITATE COMUNITATE PENTRU MUNICIPIUL LUGOJ”
15.11.2017ANUNȚ DE ANGAJARE ASISTENT ADMINISTRATIV MANAGER GAL PENTRU GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ “STRATEGIE RESPONSABILITATE COMUNITATE PENTRU MUNICIPIUL LUGOJ”
20.09.2017 ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI în cadrul GAL “STRATEGIE RESPONSABILITATE COMUNITATE PENTRU MUNICIPIUL LUGOJ”
07.09.2017 LANSAREA PROIECTULUI – Dezvoltare locală plasată în responsabilitatea comunității din Muncipiul Lugoj, printr-o abordare integrată și multisectorială – STRICT – Strategie Responsabilitate Comunitate
06.06.2017Anunț ședință 31.05.2017
11.05.2017Anunţ privind rezultatul selecţiei cererilor pentru acordarea unor forme de sprijin de la bugetul local pentru unităţile de cult/lăcaşurile de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, situate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Lugoj
11.05.2017ANUNȚ FINAL REZULTATE PROCEDURĂ SELECȚIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU), O.S. 5.1.
10.05.2017ANUNȚ REZULTATE PROCEDURĂ SELECȚIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU), O.S. 5.1. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC
24.04.2017Anunt selecție parteneri în cadrul programului operațional capital uman 2014-2020
13.04.2017REFERAT DE OPORTUNITATE PRIVIND ACHIZIŢIA PUBLICĂ A SERVICIILOR DE PUBLICITATE
07.04.2017Anunț sedință 05.04.2017
03.04.2017ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru acordarea unor forme de sprijin de la bugetul local pentru unitățile de cult/lăcașurile de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute din România, situate pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Lugoj
23.03.2017ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru acordarea finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al municipiului Lugoj pentru activități cultural educative, în anul fiscal 2017
17.02.2017 Anunţ privind publicarea proiectului de buget pe anul 2017

414

accesări