Titlu
Concurs pentru ocuparea cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată a postului vacant de MUNCITOR CALIFICAT – operator la recoltarea și toaletarea arborilor forestieri, treapta IV – 1 post, din cadrul Serviciului Public Sere și Zone Verzi, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj
Concurs de recrutare pentru ocuparea a 4 (patru) funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Direcția tehnică, Biroul investiții
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de Șef birou, clasa I, gradul II, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Direcția tehnică, Biroul investiții
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de Șef birou, clasa I, gradul II, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Direcția administrație publică locală, Biroul agricol, cadastru
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional asistent -(1 post), Inspector, clasa I, grad profesional principal -(1 post) și Inspector, clasa I, grad profesional superior – (2 posturi), din cadrul Biroului investiții, Direcția tehnică
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional principal, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Compartiment relatii cu instituții de învățământ, culte, cultură, sănătate.
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante de Șef birou, clasa I, grad II, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Direcția administrație publică locală – Biroul agricol cadastru
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Direcția tehnică – Compartiment licitații și achiziții publice.
Examen de promovare în funcția publică de execuție în grad profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Direcția economică, Serviciul impozite și taxe, Comp. executare silită și Serviciul public comunitar local pentru evidența persoanelor Municipiului Lugoj, Comp. evidența persoanelor
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă de Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment licitații și achiziții publice, Direcția tehnică, din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Concurs pentru ocuparea cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată a posturilor vacante de MUNCITOR CALIFICAT – ZUGRAV, treapta I – 1 post și ÎNGRIJITOR – 1 post din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Direcția urbanism patrimoniu, Serviciul administrare și întreținere a domeniului public, Compariment întreținere imobile domeniul public
Anunt concurs pentru ocuparea cu contract individual de munca pe durata nedeterminata a postului vacant de INSPECTOR DE SPECIALITATE, gradul II – 1 post
Examen de promovare in treapta profesionala imediat superioara, respectiv treapta III, pentru personalul contractual din cadrul Serviciului public sere si zone versi, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj
Concurs de recrutare pentru funcții publice specifice de execuție vacante din cadrul Direcției Poliția locală Lugoj
Concurs de recrutare pentru functii publice de executie vacante la Directia Urbanism-Patrimoniu
Concurs pentru ocuparea cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată a postului vacant de Specialist pentru Prevenire – 1 post, din cadrul Serviciului voluntar pentru situații de urgență, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj.
Concurs de recrutare pentru functie publica de executie vacanta la Biroul agricol cadastru
Serviciul Salubrizare al Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, str. Plopilor, nr. 22, organizează la sediul SSML concurs pentru ocuparea cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată a posturilor vacante din cadrul Serviciului Salubrizare al Municipiului Lugoj, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj: MUNCITOR NECALIFICAT-MĂTURĂTOR STRADAL – 3 posturi
Anunt concurs de recrutare pentru functii publice de executie vacante la Biroul Investitii
 • Inspector, clasa I, grad profesional superior – 2 posturi
 • Inspector, clasa I, grad profesional principal
 • Inspector, clasa I, grad profesional asistent
Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului de:
 • Șef birou, clasa I, gradul II – Biroul investiții, Direcția tehnică
 • Șef birou, clasa I, gradul II – Biroul agricol cadastru, Direcția administrație publică locală.
Anunt concurs recrutare pentru functii publice de executie vacante Birou Resurse Umane
concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – 1 post și Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent – 1 post, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Direcția administrație publică locală, Biroul juridic
Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere și execuție vacante din cadrul Biroului finanțări și implementare proiecte, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, cu durată normală a timpului de muncă, după cum urmează: – Șef birou, gradul II; – Consilier, clasa I, grad profesional asistent -1 post – Consilier, clasa I, grad profesional debutant – 3 posturi.
Concurs pentru ocuparea cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată a postului vacant de MUNCITOR CALIFICAT-TRACTORIST, treapta I-1 post, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Serviciul administrare și întreținere a domeniului public
Concurs pentru ocuparea cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată a posturilor vacante de INSPECTOR DE SPECIALITATE, gradul IA- 1 post, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj,Direcția administrație publică locală, Compartiment administrativ-gospodăresc și GESTIONAR CUSTODE, gradul IA-1 post, din cadrul Muzeului de istorie și etnografie, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj
Concurs pentru ocuparea cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată a postului vacant de Muncitor Necalificat-tractorist, treapta I- 1 post, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Serviciul administrare și întreținere a domeniului public
Titlu
CONCURS PENTRU OCUPAREA CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE DURATA NEDETERMINATĂ A POSTULUI VACANT DE ȘEF SERVICIU, GRAD II-1 POST, DIN CADRUL SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ, DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI LUGOJ
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – 1 post și Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – 1 post, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Direcția administrație publică locală, Birou juridic
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional superior – 2 posturi, cu durată normală a timpului de muncă, de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Direcția administrație publică locală, Biroul resurse umane
Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Direcția administrație publică locală, birou agricol – cadastru, pe durată normală a timpului de muncă
EXAMEN DE PROMOVARE ÎN CLASĂ, PENTRU FUNCȚIONARUL PUBLIC DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI, DIRECȚIA POLIȚIA LOCALĂ, BIROU DISPECERAT, INTERVENȚIE ȘI SIGURANȚĂ RUTIERĂ – COMPARTIMENT INTERVENȚII RAPIDE
EXAMEN DE PROMOVARE PENTRU OCUPAREA CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA PE DURATĂ NEDETERMINATĂ A POSTULUI VACANT DE ȘEF SERVICIU DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC SERE ȘI ZONE VERZI, DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI LUGOJ
Concurs pentru ocuparea cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată a postului vacant de ARHIVAR – 1 post, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Direcția administrație publică locală, Serviciul relații cu Consiliul Local, Compartiment acte administrative
Examen promovare
Concursul pentru ocuparea cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată a posturilor vacante din cadrul Serviciului Salubrizare al Municipiului Lugoj, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj
EXAMEN DE PROMOVARE ÎN FUNCȚIE ÎN GRADUL PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEȚINUT, ORGANIZAT PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DE EXECUȚIE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI, DIRECȚIA ECONOMICĂ, SERVICIUL IMPOZITE ȘI TAXE-COMPARTIMENT EXECUTARE SILITĂ
Concurs pentru ocuparea cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată a postului vacant de ÎNGRIJITOR – 1 post
Concurs pentru ocuparea cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată a postului vacant de muncitor calificat-lăcătuș meanic, treapta I
Primaria Municipiului Lugoj organizeaza concurs pentru ocuparea cu contract individual de munca pe durata nedeterminată a posturilor vacante de paznic-1 post și muncitor necalificat-5 posturi, din cadrul Serviciului Sere și Zone Verzi, din subordinea Consiliului Local al Municipiului lugoj
Rezultat final privind evaluarea anuală a managementului Casei de Cultură A Municipiului Lugoj
Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piaţa Victoriei nr. 4, organizează examen de promovare în funcţia publică de execuţie, în grad profesional imediat superior celui deţinut , pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului – Compartiment audit, Direcţia administraţie publică locală – Birou agricol, cadastru şi din cadrul Direcţiei Economice , Serviciul impozite şi taxe- Birou constatare şi impunere
CONCURS PENTRU OCUPAREA CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE DURATĂ NEDETERMINATĂ A POSTULUI VACANT DE ȘOFER, TREAPTA I- 1 POST, DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI, DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, COMPARTIMENT ADMINISTRATIV-GOSPODĂRESC
Titlu
Anunț concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor Lugoj – Compartiment Stare Civilă
Anunț concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Direcția Economică, Serviciul Impozite și Taxe, Birou Constatare și Impunere
EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR, PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL BIBLIOTECII MUNICIPALE LUGOJ, DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI LUGOJ
CONCURS PENTRU OCUPAREA CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE DURATĂ NEDETERMINATĂ A POSTULUI VACANT DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC SERE ȘI ZONE VERZI, DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI LUGOJ
Concurs pentru ocuparea cu contract individual de munca pe durata nedeterminata a postului vacant de INGRIJITOR – 1 post, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Directia Administratie Publica Locala, Compartiment Administrativ-Gospodaresc
Concurs pentru ocuparea cu contract individual de munca pe durata nedeterminata a postului vacant de ASISTENT MEDICAL, nivel studii – Post Liceale – 1 post, din cadrul Serviciulu Public de Administrare a Cinematografului “Bela Lugosi” si a Bazelor de Agrement, Compartiment Baze de Agrement( Strand si bazin acoperit), din subordinea Consiliului local al Muinicipiului Lugoj
Concurs pentru ocuparea cu contract individual de mundca, pe durata nedeterminata, a postului vacant de REFERENT, treapta II- 1 post, din cadrul Serviciului Public de Administrare a Cinematografului “Bela Lugosi” si a Bazelor de Agrement, Compartiment Baze de Agrement (Strand si bazin acoperit), din subordinea Consiliului local al Municipiului Lugoj
Concurs de recrutare in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de Inspector, clasa I, grad profesional Superior, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Directia Administratie Publica Locala, Compartiment Informatica
Concurs pentru ocuparea cu contract individual de munca pe durata nedeterminata a posturilor vacante din cadrul Serviciului Public Sere si Zone Verzi, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj – MUNCITOR NECALIFICAT: 3 posturi
Concurs pentru ocuparea cu contract individual de munca pe durat nedeterminat a posturilor vacante din cadrul Serviciului Public de Administrare a Cinematografului “Bela Lugosi” si a Bazelor de Agrement, Compartiment Baze de Agrement, din subordinea Consiliului local al Municipiului Lugoj – REFERENT, treapta II: 2 posturi
Concurs pentru ocuparea cu contract individual de munca, pe durata nedeterminata a posturilor vacante din cadrul Serviciului Public de Administrare a Cinematografului “Bela Lugosi” si a Bazelor de Agrement, Compartiment Baze de Agrement, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, dupa cum urmeaza:
 • SEF SERVICIU, grad II – I post
 • INSPECTOR DE SPECIALITATE, grad II – 2 posturi
Concurs pentru ocuparea cu contract individual de munca, pe durata nedeterminata, a posturilor vacante din cadrul Serviciului Public de Administrare a Cinematografului “Bela Lugosi” si a Bazelor de Agrement, Compartiment Baze de Agrement din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, dupa cum urmeaza:
 • SEF SERVICIU, grad II – 1 post
 • INSPECTOR DE SPECIALITATE, grad II -2 posturi
 • CASIER – 2 posturi
 • PAZNIC – 2 posturi
 • >INGRIJITOR -3 posturi

373

accesări