Achiziţie echipamente
Amenajare parcări I.C. Drăgan, Micro III, Spl. Coposu, Spl. 1 Decembrie – execuţie
Amenajare parcări în zonele Micro V, I, Cotu Mic, Stadion I, III – execuţie
– lucrare în continuare
Asfaltare drum de acces la garajele din Cotu Mic proiectare + execuţie
C.S.M. – aparatură sportivă
Centrală termică Casa Căsătoriilor – execuţie
Centrul financiar Grădiniţa PP5 (Grădiniţa PP1 + Grădiniţa PN5 ) – reabilitare
Colegiul Naţional Iulia Haşdeu – reabilitare
Colegiul Naţional Iulia Haşdeu – dotări pt Şcoala nr.12 Măguri
Consolidare şi reabilitare Sală de Sport Viitorul – execuţie 
Containere pentru colectarea deşeurilor
Coparticiparea CLML la programul de izolare termică a blocurilor în
conformitate cu O.U.G. 174/2002 – execuţie
Coparticiparea CLML la programul de izolare termică a blocurilor în
conformitate cu O.U.G. 174/2002 – proiectare
DASC dotări Creşă
DASC dotări licenţă şi programe
Deviere conductă alimentare cu apă localitatea Tapia – execuţie
DITEB achiziţie echipamente
Dotări DEP
Dotări proiect Paşi spre o dezvoltare durabilă 
Dotări Proiect Phare Expo Lugoj Vârşeţ 
Expertizări tehnice aferente locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice
Extindere iluminat public în parcări în zonele Micro V, I, Cotu Mic, Stadion I, III
– execuţie
Fântâni forate 4 locaţii – execuţie
Grădiniţa E. Murgu – execuţie (lucrare în continuare)
Grădiniţa P.P. 5 – Micro III – înlocuire tâmplărie din lemn cu tâmplărie  PVC
Iluminarea aleilor din cimitirul Romano-catolic – execuţie
Modernizare Bazar în Piaţa G. Coşbuc – execuţie
Modernizare trotuare Spl. Brediceanu – execuţie 
Produs software antivirus
Reabilitare Colegiul Naţional Brediceanu
Reabilitare zona Pod Fier – execuţie
Reabilitarea sistemului de canalizare în Lugoj  execuţie – lucrare în
continuare Alisca Bau
Sisteme de alarmă şi supraveghere
Staţii de lucru 
Toalete ecologice 14 bucăţi
Achiziţie licenţă software antivirus
Achiziţie licenţă software de bază
Achiziţie site
Amenajare parcări I.C. Drăgan, Micro III, Spl. Coposu, Spl. 1 Decembrie, Timişorii – execuţie
Asfaltare  drum de acces la garajele din Cotu Mic – execuţie
Clădirea primăriei – execuţie
Clubul Sportiv Municipal
Consolidare şi reabilitare Sală de Sport Viitorul – execuţie 

Cooparticiparea CLML la programul de izolare termică a blocurilor în conformitate cu O.U.G. 18/2009 et. 3 – execuţie

DASC programe şi licenţe
Drumuri cartier Balta Lată – execuţie
Grădiniţa E. Murgu – execuţie (lucrare în continuare)
Iluminarea aleilor din cimitirul Romano-catolic – execuţie
Iluminat drum de acces la garajele din Cotu Mic – execuţie
Jocuri copii 3 locaţii parcul G. Enescu, Parcul G ării şi Micro 2 furnizare
Modernizare Bazar în Piaţa G. Coşbuc – execuţie
Reabilitare acoperiş primărie –  execuţie
Sisteme de alarmă şi supraveghere
Splaiul G. Coşbuc zid de sprijin + terasamente – execuţie
Supraveghere exterioară cu camere a primăriei
Toalete ecologice 14 bucăţi
Clădirea primăriei – execuţie
Achiziţie cameră video pt. a transmite live din mun. Lugoj pe site-ul www.primarialugoj.ro
Imprimantă A3
Autoturisme 3 buc.
Spitalul Municipal
Consolidare şi reabilitare Sală de Sport Viitorul – execuţie 
Reabilitarea fatadei la bibliotecă – execuţie
Suplimentarea covorului elastic pe terenul de joc la sala de sport Viitorul
C.S.M.
Jocuri pentru copii – 5 buc. – achiziţie
Achiziţionare drujbă, motocositoare şi drujbă de tăiat la înălţime
Mobilier de recreaţie în parcuri
DASC Robot de curăţat cartofi – achiziţie    
DASC Licenţe antivirus – achiziţie                 
DASC Copiator multifuncţional  – achiziţie       
Iluminat drum de acces la garajele din Cotu Mic – execuţie
Modernizare Bazar în Piaţa G. Coşbuc –  execuţie
Modernizare Bazar în Piaţa G. Coşbuc, iluminat – execuţie
Modernizare iluminat public
Iluminat cimitirul Ortodox de pe str. Caransebeşului – execuţie
Iluminat cimitirul Reformat – execuţie
Fântână în piaţa I. C. Drăgan
Zonă extindere Tapia sat – apă execuţie
Reţea apă şi branşamente în Tapia – Armădia
Înlocuire racorduri apă str. Oltului, Comuna din Paris, Brânduşelor
Înlocuire racorduri apă str. 13 Decembrie
Alee pietonală pe Splaiul Tinereţii, între podul CFR şi podul Pietonal – execuţie
Asfaltare drum de acces la garajele din Cotu Mic – execuţie
Drumuri cartier Balta Lată – execuţie
Parcări Micro IV – execuţie
Amenajare urbanistică a străzilor Primăverii, Huniade, Rosada – execuţie

282

accesări