Program cu publicul în zilele de 19 și 21 iunie 2021, pentru înregistrare decese și eliberare adeverințe de înhumare/incinerare: 9:00 – 11:00

Program de lucru cu publicul – Compartiment Evidența Persoanelor

Preluare acte pentru cărți de identitate:

Eliberări acte:

Primăria Municipiului Lugoj aduce la cunoștința cetățenilor că se pot face telefonic programări de preluare a cerererilor pentru eliberarea actelor de identitate la Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor Municipiului Lugoj.

Programarea se poate face de luni până vineri între orele 10.00 – 12.00, la telefon 0256 352.516, cu maximum 30 de zile înainte de data solicitată.

Prin acest demers municipalitatea intenționează să reducă numărul persoanelor care sunt nevoite să aștepte uneori perioade lungi de timp pentru depunerea cererilor de eliberare a actelor de identitate.

Documente necesare pentru eliberarea de către autoritatea administrației publice locale a documentului din care să rezulte că solicitantul actului de identitate sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, cu imobil cu destinație de locuință:

Documente necesare pentru eliberarea de către autoritatea administrației publice locale a unui certificat de nomenclatură stradală pentru un imobil cu destinație de locuință:

Program de lucru cu publicul – Compartiment Stare Civilă

Preluare acte:

Eliberări acte:

272

accesări