“Competenţă şi calitate în administraţia locală – Pregătire profesională şi descentralizare financiară în administraţia publică din Lugoj”

Titlu proiect : Competenţă şi calitate în administraţia locală – Pregătire profesională şi descentralizare financiară în administraţia publică din Lugoj

Numărul şi data de înregistrare a contractului: PHARE RO 2002/000-586.03.02-TM 279; 30.11. 2004

Linia de finanţare: RO 2002/000-586.03.02

Valoarea proiectului: Costul total al proiectului este de 20.523 EURO din care:

– 18.214 EUR (88,75%) finanţare Phare şi

– 2.309 EUR (11,25%) cofinanţare de la bugetul local.

Beneficiarul contractului de finanţare: Primăria Municipiului Lugoj

Durata contractului: 8 luni

Rezultatele proiectului:

– 62 de funcţionari publici cu permis ECDL Start;

– echipamente şi licenţe IT achiziţionate:

– 1 server + licenţă,

– 6 staţii de lucru + licenţe,

– 2 imprimante inkjet.

171

accesări