“Lugojul, un oraş mai curat – mai european. Reabilitarea sistemului de gestionare a deşeurilor în municipiul Lugoj”

Titlu proiect : Lugojul, un oraş mai curat – mai european. Reabilitarea sistemului de gestionare a deşeurilor în municipiul Lugoj

Numărul şi data de înregistrare a contractului: PHARE/2004/016-772.04.01.04.01.01.61; 29.11. 2006

Linia de finanţare: PHARE/2004/016-772.04.01.04.01.01

Valoarea proiectului: Costul total al proiectului este de 665.301,50 EUR din care:

– 590.424,50 EUR (88,75%) finanţare Phare şi

– 74.877 EUR (11,25%) cofinanţare de la bugetul local

Beneficiarul contractului de finanţare: Consiliul Local Municipal Lugoj

Durata contractului: 25 luni

Rezultatele proiectului:

– două autogunoiere compactoare de 16 mc;

– o autogunoieră compactoare de 24 mc;

– o autospecială cu cârlig pentru ridicarea şi transportul containerelor de 20 mc;

– 6.000 pubele de 120 litri;

– 1.125 pubele de 240 litri;

– 3 containere de 20 mc;

– un container compactor de 20 mc;

– două containere compactoare de 17,5 mc;

– o campanie media de informare şi promovare a noului sistem de gestionare a deşeurilor.

129

accesări