“O şansă pentru copiii romi. Centru comunitar de sprijin pentru prevenirea abandonului şcolar”

Titlu proiect : „O şansă pentru copiii romi. Centru comunitar de sprijin pentru prevenirea abandonului şcolar”

Numărul şi data de înregistrare a contractului: Phare/2004/ 016-772.04.02.03.02.01.509, 30.11.2006

Linia de finanţare: Phare/2004/016-772.04.02

Valoarea proiectului: Costul total al proiectului este de 50.326 EUR din care:

– 31.616 EURO (62,82%) finanţare europeană şi

– 18.710 EUR (37,18%) cofinanţare de la bugetul local

Beneficiarul contractului de finanţare: Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Lugoj

Durata contractului: 15 luni

Rezultatele proiectului:

Înfiinţarea unui Centru comunitar de sprijin pentru prevenirea abandonului şcolar în localitatea Măguri format din:

– 1 sală pentru meditaţii şi activităţi practice şi educative;

– 1 sală de informatică;

– 1 cabinet consiliere;

– 1 birou al coordonatorului;

– 2 grupuri sanitare;

Amenajarea şi dotarea cu mobilier a sălilor Centrului, dotarea cu echipamente IT şi electronice pentru activităţile Centrului.

Au fost angajate 7 persoane cadre didactice şi nedidactice şi personal auxiliar, care să deservească Centrul.

60 de copii romi beneficiază de facilităţile oferite de Centru, existând şi un număr apreciabil de dosare în aşteptare.

120

accesări