“Paşi spre o dezvoltare durabilă – Elaborarea strategiei de dezvoltare a municipiului Lugoj”

Titlu proiect : “Paşi spre o dezvoltare durabilă – Elaborarea strategiei de dezvoltare a municipiului Lugoj”

Numărul şi data de înregistrare a contractului: Nr.5/08.04.2009, Cod SMIS 1349

Linia de finanţare: Fondul Social European, Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

Valoarea proiectului: Costul total al proiectului este de 222.910 lei din care:

– 218.450 lei (98%) finanţare nerambursabilă şi

– 4.460 lei (2%) cofinanţare de la bugetul local.

Beneficiarul contractului de finanţare: Municipiul Lugoj

Durata contractului: 12 luni

Rezultatul proiectului:

– o Strategie de Dezvoltare a Municipiului Lugoj pentru perioada 2009 – 2013 elaborată

– o Strategie de Dezvoltare a Municipiului Lugoj pentru perioada 2009 – 2013 aprobată de Consiliul Local Municipal Lugoj

– 5 comunicate de presă publicate contra cost într-un cotidian regional

– 2 bannere montate la locul de desfăşurare a proiectului

– 4 afişe A2 lipite la locul de desfăşurare a proiectului

– 2 cursuri tematice de instruire (Egalitatea de şanse şi de tratament şi Protecţia mediului) organizate

– 58 de persoane instruite la cursul de Egalitatea de şanse şi de tratament dintre care 51 de angajaţi ai Primăriei Municipiului Lugoj şi ai direcţiilor şi instituţiilor pendinte

– echipament IT achiziţionat:

– 1 imprimantă color A3

– 2 staţii de lucru (2 monitoare TFT de 19″, 2 unităţi centrale)

– 2 licenţe sistem de operare Windows

– 2 licenţe Office

– 1.000 de exemplare tipărite din Strategia de Dezvoltare a Municipiului Lugoj

– 2.000 de exemplare tipărite din rezumatul Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Lugoj

Stadiu proiect: Implementat

148

accesări